Įvyko geografijos mokytojų konferencija Klaipėdoje

Konferencija_KlaipedojeKlaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centre įvyko konferencija „Mokymo ir mokymosi šaltiniai“. Konferenciją organizavo LGMA Klaipėdos skyrius kartu Su Klaipėdos PŠC. Konferencijoje dalyvavo gausus būrys geografijos mokytojų iš Klaipėdos miesto bei Kretingos.

Pranešimų tematika buvo labai įvairi.

Mokymo ir mokymosi šaltiniai. Stasė Alenskienė, mokytoja ekspertė. Klaipėdos Vytauto  Didžiojo gimnazija.

Mokymo ir mokymosi šaltinių pritaikymas integruotose geografijos ir informacinių technologijų pamokose. Rasa Rapolavičienė, mokytoja. Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija.

Vaizdinių priemonių naudojimo geografijos pamokose galimybės. Elena Miliauskienė, mokytoja  metodininkė. Klaipėdos “Ąžuolyno” gimnazija.

Integruoto dalyko ir užsienio  kalbos mokymo plėtra ugdymo procese. Vilma Norvaišienė, mokytoja ekspertė. Klaipėdos Simono Dacho progimnazija.

IKT panaudojimas kaip mokymo ir mokymosi šaltinis. Vilius Adomaitis, mokytojas metodininkas. VšĮ Kretingos Pranciškonų gimnazija.

KU Visuomeninės geografijos katedros studentų įvertinimų kaita ir vertinimo sistema. Rolandas Norvaišas. Klaipėdos universitetas.

Gebėjimų ugdymas pagrindinėje mokykloje. Geleta Bielskienė, mokytoja metodininkė .”Verdenės” progimnazija.

Bendrųjų kompetencijų ugdymas geografijos pamokose. Ilona Mačiulaitienė, vyresnioji mokytoja. Martyno Mažvydo progimnazija.

Konkursai geografijos ugdymo procese. Vilma Norvaišienė, mokytoja ekspertė. S.Dacho progimnazija.

Integruotas geografijos-vokiečių kalbos projektas “Europa mūsų mieste“. Danguolė Benetienė, mokytoja metodininkė Klaipėdos licėjus.

Klaipėdos universiteto ir mokyklų bendradarbiavimo patirtis ir perspektyva. Rolandas Norvaišas, lektorius. Klaipėdos universitetas.

Konferencijos metu vyko ir metodinių darbų paroda. Konferencijos sėkmę lėmė  nuoširdus  ir glaudus mokytojų bendradarbiavimas ir noras pasidalinti savo patirtimi su kolegomis. Džiugu, kad Klaipėdos geografų bendruomenė kasmet susitelkia gana prasmingiems metodiniams renginiams.


Stasė Alenskienė

LGMA Klaipėdos skyriaus pirmininkė

Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytoja ekspertė

Share This Post

Rašyti komentarą