Į pagalbą abiturientams: Geografijos valstybinio brandos egzamino pavyzdinės užduotys

Cover_pavyzdines_uzduotys_GEOJau išleista ir platinama metodinė priemonė „Geografijos valstybinio brandos egzamino pavyzdinės užduotys“. Ji skirta abiturientams, vyresniųjų klasių mokiniams, besiruošiantiems laikyti geografijos valstybinį brandos egzaminą, kuriam nuo 2013 m. įsigalioja nauja programa. Leidinys skirtas mokinių žinių patikrai ir savarankiškam įsivertinimui, jame pateikiamos skirtingo tipo geografijos egzaminą imituojančios užduotys.

Šį nedidelio, bet labai praktiško formato sąsiuvinį sudaro du pagal egzamino reikalavimus parengti pavyzdinių užduočių rinkiniai. Iš viso pateikiama 50 pasirenkamojo atsakymo klausimų ir 19 originalių struktūrinių užduočių, atitinkančių valstybinio geografijos brandos egzamino programą ir reikalaujančių žinių taikymo, geografinės informacijos atrankos, analizavimo, vertinimo gebėjimų ir praktinių įgūdžių. Visos užduotys yra naujos ir niekada nėra jokia forma skelbtos jokiuose kituose leidiniuose. Leidinyje pateikiami visų užduočių atsakymai.

Leidinio apimtis: 48 psl.

Autorių paruoštos struktūrinės užduotys sąmoningai siejamos su įvairiais informacijos šaltiniais: teminiais žemėlapiais, kartoschemomis, įvairių tipų diagramomis, rašytiniais šaltiniais, karikatūromis, nuotraukomis, statistika ir pan. Buvo siekiama, kad užduočių įvairovė būtų kuo didesnė. Užduotys apima labai platų egzamino programoje nurodytų geografinių temų spektrą. Paliečiamos svarbiausios egzaminų užduotyse sutinkamos gamtinės ir visuomeninės geografijos temos. Nemažai užduočių siejamos su Lietuvos kontekstu, pateikiama regioninės geografijos užduočių pavyzdžių. Daug struktūrinių užduočių yra kompleksinės ir vienu metu apima kelias geografijos sritis. Autoriai laikosi nuomonės, kad gebėjimas atlikti egzamino struktūrines užduotis, remiantis įvairiais informacijos šaltiniais, rodo mokinių pasiruošimą valstybiniam brandos egzaminui.

Norėdami įsivertinti žinias mokiniai visų pirma turi mėginti atlikti užduotis. Ir tik jas atlikus, atsakymai turėtų būti sutikrinami su leidinio pabaigoje pateikiamais rekomenduojamais užduočių atsakymais. Nesutapus atsakymams, reikia stengtis išsiaiškinti klaidas. Autoriai atkreipia dėmesį, kad mokinių atsakymai ne visada žodis į žodį gali sutapti su rekomenduojamais, tačiau jie turi būti panašūs. Vertinimui arba įsivertinimui palengvinti prie kai kurių klausimų pateikiama daugiau galimų atsakymų variantų.

Tik sistemingai atliekant užduotis ir nagrinėjant atsakymus, išmokstama dalyko, suprantamos ir įsimenamos geografijos žinios ir galima išsiaiškinti, kuriose srityse dar reikėtų pasitempti.

Ši mokymo priemonė bus labai naudinga mokytojams, nes sudaro galimybę gerokai prieš egzaminą jau vienuoliktoje arba dvyliktoje klasėse patikrinti ne tik mokinių žinias, bet ir gebėjimą naudotis įvairiais informacijos šaltiniais.

Leidinį galima įsigyti leidykloje DIDAKTA, jos internetinėje parduotuvėje bei daugelyje Lietuvos knygynų.

Geografijos uzduotys_1.

Geografijos uzduotys_2.

Geografijos uzduotys_3.

Geografijos uzduotys_4.

Geografijos uzduotys_5

Leidėjų informacija

Share This Post

Rašyti komentarą