Vytauto Žemkalnio gimnazija plėtoja idėjas stipriai Europai

Darbo grupėse pristatymaiŠių metų lapkričio 18-22 dienomis projektas „Jaunimo idėjos Europai“ atkeliavo į Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnaziją. “Jaunimo idėjos Europai” (Young ideas for Europe) – visą Europą apimantis projektas, skirtas formuluoti bendrą jaunimo aplinkosaugos ir energetikos politiką. 

28-iose Europos Sąjungos šalyse jaunimas dalyvauja veiklos savaitėse, kurių metu susipažįsta su didžiausiais energetiniais iššūkiais, diskutuoja apie aplinkosaugos problemas, o galutinius rezultatus – bendrą jaunimo aplinkosaugos strategiją pristato aukščiausiems Europos Sąjungos vadovams.

„Jaunimo idėjos Europai“ projektas – tai žvilgsnis į ateitį, apie tvariai augančią, energetiškai nepriklausomą, aplinką tausojančią Lietuvą ir Europą. Tai projektas įgalinantis 16-18 metų jaunimą diskutuoti su politikais, pateikti savo nuomonę ir reikalauti, jog į ją būtų įsiklausyta.

Visą savaitę II h gimnazijos klasė vykdė įvairias projektines veiklas. Penktadienį, 2013 m. lapkričio 22 d.  11 val. , vyksiančio finalinio renginio metu buvo pristatyti penkių dienų darbo rezultatai. Europos parlamento rinkimų simuliacijos pagalba mokyklos bendruomenė, moksleiviai, tėvai ir mokytojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai buvo supažindinti su trimis ateities strategijomis ir kartu sprendė, koks turi būti ateities Panevėžys, ateities Lietuva ir ateities Europa. Projekto idėją Lietuvoje palaiko elektros tinklų operatorius, LITGRID.

Projekto siekis, kad bendros visų Europos Sąjungos šalių jaunimo idėjos pavirs vieningu strateginiu planu – “Nauja energija Europai”. 2014m. pradžioje visų šalių projekto atstovai šį planą įteiks aukščiausiems Europos Sąjungos vadovams Briusleyje.

R. Boscho fondo rengiamas “Jaunimo idėjos Europai” projektas, skatina jaunimo susidomėjimą Europos problemomis ir padeda jiems įgyvendinti savo idėjas ir tikslus. nuo tada, kai 2008m. ši iniciatyva startavo, jau daugiau nei 2000 mokinių iš 28 ES šalių dalyvavo projekto savaitėse. Išaugusi nuo 26 projekto savaičių 6 valstybėse, dabar ši iniciatyva pasiekė savo trečiąją fazę ir sėkmingai yra plėtojama visose 28 ES šalyse. Jau 40 projekto savaičių siūlo jaunuoliams pareikšti savo nuomonę kuriant ateities Europą.

Jei tik yra galimybė – dalyvaukite projekte, mokiniai įgyja didelės patirties dirbant grupėse, mokomi diskutuoti, argumentuotai ginti savo nuomonę, bendrauti su projekto partneriais iš užsienio (tobulinamos anglų kalbos žinios), aplanko LITGRID, o išklausius  išsamų pranešimą – skatinami kelti probleminius  klausimus.

Daugiau informacijos galite rasti www.youngideasforeurope.eu

Orinta Navalinskaitė, Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos II h klasės mokinė

Geografijos mokytoja Danguolė Tamošiūnienė

Fotografijos Deimantės Šukytės


Share This Post

Rašyti komentarą