Naujojoje Akmenėje įvyko konferencija geologijos tema

unnamed (4)[1]Geologija – mokslas apie žemę, jos susidarymą, istoriją ir sandarą, Žemę formuojančius procesus. Tačiau mokiniams tai nėra ypač patraukli tema, todėl balandžio 3 dieną, kartu su Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos moksleiviais, nusprendėme pravesti konferenciją, kurią paskyrėme savo krašto geologiniams procesams išnagrinėti bei atskleisti Žemės gelmių paslaptis.

Renginys prasidėjo susirinkusiųjų sveikinimu. Gimnazijos abiturientė, Ingrida Mockutė, pasveikino visus susirinkusius ir supažindino su garsiu geologu, prisidėjusiu prie Naujosios Akmenės cemento gamyklos įkūrimo, – Juozu Dalinkevičiumi, kuriam 2013 m. Naujosios Akmenės AB ,,Kalcitas“ teritorijoje buvo pastatytas paminklas 120-osioms jo gimimo metinėms paminėti.

Buvusiame Karpėnų kaime J.Dalinkevičius 1926 m. atrado švarias (be magnio priemaišų) viršutinio permo klintis, o 1929 m. detaliai ištyrinėjo jų išplitimo plotus. Jis laikomas Naujosios Akmenės cemento žaliavos atradėju. Mokiniai susipažino su J. Dalinkiavičiaus biografija bei veikla.

Pirmų gimnazijos klasių mokiniai pristatė projektą apie Lietuvos žemės gelmėse esančias naudingąsias iškasenas, taip pat ir auksą. Vaizdinėje medžiagoje konferencijos dalyviams buvo pristatyta techniką, kuri išgauna ir išplauna medžiagą bei ją perdirba.

Antrų klasių mokiniai papasakojo susirinkusiems apie ugnikalnius bei jų atsiradimo priežastis. Gimnazistai pateikė informaciją apie seismiškai aktyviąsias vietoves, Žemės plutos judėjimus bei giliai po Žeme esantį vandenį.

Labai įdomios informacijos apie Kamanų valstybinį rezervatą ir jo formavimosi periodus mokiniams pateikė konferencijoje dalyvavusi Kamanų valstybinio rezervato vyresnioji specialistė informacijai Kristina Grigaliūnienė.

Renginį  užbaigė Ramučių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymo reikalams Regina Altukavičienė, kuri, dėkodama už prasmingai praleistą laiką, negailėjo gražių žodžių renginio organizatoriams bei konferencijos dalyviams. Tikimės, kad mūsų surengta konferencija suteikė klausytojams ne tik gerų emocijų bet ir praturtino žinias apie Žemės gelmėse esančius išteklius.

Geografijos vyresnioji mokytoja

Svetlana Makarčiuk


Share This Post

Rašyti komentarą