Ką prarandame, skaitydami ekrane

Skait­me­ni­nės tech­no­lo­gi­jos kei­čia mū­sų ra­šy­mą ir skai­ty­mą. Ar jos kei­čia ir mū­sų pro­tus – o jei taip, į ge­ra ar į blo­ga? Dabar skaitome daugiau, nei bet kada anksčiau – pagal vieną t...