Klaipėdos mokytojai mokslo metus užbaigė pažintine ekskursija

IMG_1228Baigiantis mokslo metams Klaipėdos miesto geografijos mokytojai išvyko į pažintinę ekskursiją-seminarą po Viešvilės valstybinį gamtinį rezervatą ir Rambyno regioninį parką. Rezervatą teko lankyti pirmą kartą, nes mokomasis takas įrengtas tik 2008 metais ir skirtas supažindinti lankytojus su Artosios pelke, ją supančiais raistais bei spygliuočių mišku. 

Rezervatas yra smėlingoje lygumoje, per kurią teka natūralus, tai dingstantis po žeme, tai atsirandantis jos paviršiuje Viešvilės upelis. Čia galima pamatyti ir žemynines kopas, kurias atpažinome tik parko darbuotojo dėka. Rezervate gausu retų samanų, vabalų, paukščių rūšių. Įdomu tai, kad rezervatą kerta unikalus Lietuvos istorijos paveldo objektas – Melno sutartimi nustatytos LDK valstybinės sienos atkarpa. Parko teritorijoje per mišką ir pelkę įrengti siauri 1,9 km ilgio takeliai, kurie leidžia pasiekti net aukštapelkės vidinę dalį ir apžvelgti ten augančią augaliją.

Nors daugelis klaipėdiečių yra buvę Rambyno regioniniame parke, tačiau teko galimybė naujai pažvelgti į atnaujintą Lankytojų centro ekspoziciją, naujus mokomuosius takus, naują direkcijos pastatą. Lankytojų centre aktyvi ir daug žinanti gidė Giedrė Skipitienė supažindino su Rambyno apylinkėse gyvenusių lietuvių buitimi, papročiais, Rambyno ir Bitėnų kaimo istorija, kultūros paveldu, gamtine krašto įvairove: augalija, gyvūnija, Šereiklaukio ir Opstainių piliakalniais. Norint gerai pažinti Rambyno regionį parką ir praeiti nors vienu iš trijų įrengtų takų,   vienos dienos neužtenka. Palyginti mažoje teritorijoje galima pamatyti daug gamtos ir kultūros vertybių: Nemuno vingius, užliejamas pievas, Vilkyškių miestelį, senuosius kaimus, Bitėnų kapinaites, Vilkyškių kalvyno aukštumas ir patį svarbiausią objektą – Rambyno kalną.

Puiki ekskursija – tai pradžia į atsostogas.

Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos geografijos mokytoja ekspertė
Vilma Norvaišienė
Share This Post

Rašyti komentarą