Lietuva 2030: kokia jos vizija?

Kaip žmogus, taip ir valstybė privalo turėti ilgalaikę viziją ir savo raidos prioritetus. Nacionalinės pažangos programa (NPP) – tai strategija, nubrėžianti valstybės vystymosi žingsnius 2014–2020 met...