Lietuva 2030: kokia jos vizija?

valstybeKaip žmogus, taip ir valstybė privalo turėti ilgalaikę viziją ir savo raidos prioritetus. Nacionalinės pažangos programa (NPP) – tai strategija, nubrėžianti valstybės vystymosi žingsnius 2014–2020 metams.

„Šia programa siekiama formuoti naują strateginio planavimo praktiką Lietuvoje – orientuotis į mažesnį skaičių, tačiau labiau koncentruotų ir vertybėmis pagrįstų prioritetų, pereiti nuo atskirų sektorių problemų prie integruoto šalies problemų sprendimo, nustatyti aiškesnes sąsajas tarp keliamų problemų ir galimų sprendimų. NPP – tai realus pavyzdys, kaip viešasis sektorius gali sutarti su įvairiomis interesų grupėmis dėl bendrų tikslų siekimo“, – sako ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius.
Remiantis NPP programa bus įgyvendinamos pagrindinės Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ kryptys: „sumani visuomenė“, „sumanus valdymas“, „sumani ekonomika“. Sumanios visuomenės srityje būtų siekiama didinti gyventojų užimtumą, stiprinti pilietiškumą, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų vaidmenį, sumanios ekonomikos srityje – sukurti palankesnes sąlygas verslumui ir verslo plėtrai, plėtoti tvarią ir tolygią ekonominę infrastruktūrą, skatinti inovatyvaus verslo plėtrą, produktyvumą bei darnų vystymąsi, sumanaus valdymo srityje – užtikrinti viešojo sektoriaus atvirumą ir skaidrumą, gerinti paslaugų kokybę bei didinti jų prieinamumą visuomenei.

Premjero teigimu, NPP ragina eksperimentuoti, į inovacijas, mokslą ir technologijas pažvelgti kitomis akimis, investuoti į žmogiškuosius išteklius, jų apsaugą. „Mūsų piliečiai jausis saugūs ir laisvi, kai nebijos naujovių, kai sieksime mokytis visą gyvenimą, tobulėti ir visa tai darant nebijosime suklysti“, – teigia A. Butkevičius.
Vyriausybės koordinuojama programa apjungia pagrindines Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ ir Europos Sąjungos (ES) strategijos „Europa 2020“ nuostatas. Ilgalaikiams valstybės prioritetams įgyvendinti numatytos nacionalinio biudžeto lėšos bei 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijos.
Šaltinis: delfi.lt
Share This Post

Rašyti komentarą