Išrinktas Lietuvos nacionalinis akmuo

flintHLietuvos nacionalinis akmuo – titnagas, minimalia balsų persvara nurungęs gintarą.

Nacionalinį Lietuvos akmenį rinko: Lietuvos geologų sąjungos XXV suvažiavimo

dalyviai, Geologų dienos šventės dalyviai ir Lietuvos geologų sąjungos svetainės www.lgeos.lt lankytojai.


Titnagas – kieta trapi kriaukliško lūžio uoliena susidariusi iš amorfinio ir kriptokristalio

silicio dioksido mišinio. Titnago gniutulai, konkrecijos, lęšiai, gyslos randami įvairaus

amžiaus karbonatinėse uolienose. Paviršiuje titnagai aptinkami morenose, žvyrynuose.

Nuo seniausių laikų iki geležies amžiaus titnagas naudotas rėžtukams, gramdukams, kaltams,

kirviams, strėlių antgaliams, ietigaliams, vėliau naudotas skiltuvams, girnoms ir kitokiems

Lietuvoje titnago gumburų yra kreidos sistemos kreidoje, mergelyje.

img013

Kvartero ledynai suardė dalį paviršiuje slūgsojusių kreidos sistemos karbonatinių uolienų, o titnago gumburus

išsklaidė į pietus maždaug nuo linijos: Klaipėda–Raseiniai–Kaunas–Vilnius.

Titnago gumburų galima rasti kreidos luistuose Nemuno, Merkio, Jiesios upių atodangose. Daug

titnago gumburų ar jų skeveldrų yra Lazdijų, Varėnos, Šalčininkų rajonų laukuose, žvyrynuose, upių pakrantėse. Ypač gausu titnago kreidos mergelio luistuose Varėnos rajone.

Šaltinis: lgeos.lt

Share This Post

Rašyti komentarą