Kontinentų dreifas: nuo globalaus pseudomokslo iki globalios teorijos

Že­mė po ko­jom at­ro­do tvir­ta, ne­pajudinama ir am­ži­na kaip… na… že­mė. Tad, nie­ko keis­to, jog tūks­tan­čius me­tų žmo­nėms jos sta­bi­lu­mas ne­kė­lė abe­jo­nių, o dre­bė­ji­mai ir ug­ni­kal­n...