Kvietimas studijuoti valstybės finansuojamoje GEOGRAFIJOS EDUKOLOGIJOS magistrantūroje

LEU_logoLietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas kviečia tapti savo srities profesionalais ir atverti duris platesnėms karjeros galimybėms, studijuojant naujoje Geografijos edukologijos magistrantūros programoje patrauklioje tiek savo turiniu, tiek studijų organizavimo tvarka. Baigus studijas, suteikiamas edukologijos magistro laipsnis.

Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos geografijos edukologus, įgijusius švietimo procesų organizavimo, mokslinių tyrimų metodologijos žinių ir gebėjimų, gebančius kūrybiškai organizuoti geografinį ugdymą, rengti geografijos edukacijos programas bei projektus, taikyti naujas ugdymo technologijas, savarankiškai planuoti ir atlikti tyrimus, prisiimti atsakomybę už tyrimo rezultatus, jų sklaidą mokyklose, kitose formalaus bei neformalaus ugdymo institucijose, kritiškai vertinti Lietuvos ir kitų šalių geografijos edukacijos patirtį.

Geografijos edukologijos magistrantūroje studijuoti gali turintieji pirmos pakopos – Geografijos bakalauro laipsnį ir įgiję mokytojo kvalifikaciją. Studijos trunka keturis semestrus (pusmečius). Programos apimtis – 120 kreditų.

2016 m. Geografijos edukologijos magistrantūros studijoms skirtos 3 VALSTYBĖS FINANSUOJAMOS VIETOS. Norintiems studijuoti savo lėšomis, šių magistrantūros studijų vieno semestro kaina – 1336,35 €.

Magistrantūros studijų formos ir būdai priderinti prie studijuojančiųjų poreikių ir galimybių. Papildomai dėstytojai konsultuoja pagal priėmimo valandas arba elektroniniu paštu.

Daugiau informacijos adresu: http://leu.lt/lt/gmtf/gmtf_studijos/gmtf_studiju_programos/gmtf_magistranturos_studijos2016/programs/100336.html

arba teirautis telefonu: 8 612 22464

Lietuvos edukologijos universitetas,

Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas,

Geografijos ir turizmo katedra

Share This Post

Rašyti komentarą