Kviečiame dalyvauti Nacionalinėje mokinių A.Basalyko aplinkotyros darbų konferencijoje

TyrimaiKviečiame visus Lietuvos geografijos mokytojus ir mokinius aktyviai dalyvauti nacionalinėje mokinių prof. Alfonso Basalyko aplinkotyros darbų konferencijoje. Darbai gali būti įvairiausi – nuo gamtinio kraštovaizdžio tyrimo iki biotechnologinių projektų.

Aplinkotyra nagrinėja įvairias problemas- žmonių populiacijos augimą, urbanizaciją, transporto kamščius,vandens trūkumą, visuomenės sveikatą,gėlo vandens taršą, atsinaujinančius energijos šaltinius,klimato kaitą,atliekų šalinimą ir perdirbimą,genetiškai modifikuotus produktus ir kt.

Jei jūsų mokiniai dalyvauja tiriamojoje veikloje ir padeda spręsti šias ar kitokias aplinkotyros problemas, kviečiame pasidalinti patirtimi, dalyvaudami nacionalinėje mokinių A.Basalyko aplinkotyros darbų konferencijoje.

Ji kasmet organizuojama Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje. A. Basalyko aplinkotyros darbų konfereėncija_NUOSTATAI_2017

Į konferenciją kviečiami visi ,kurie neabejingi mus supančiai aplinkai ir atlieka tiriamuosius darbus,juk kasdieninės aplinkos pažinimas ir jos tyrimas įdomi ir netradicinė mokiniams veikla.

Skatinkime mokinius pažinti ir sistemingai stebėti aplinką, daryti išvadas, formuokime mokinių mokslinio mąstymo ir stebėjimo įgūdžius,suteikime galimybę mokiniams susipažinti su bendraamžių vykdomais tiriamaisiais darbais, pasidalinkime gerąja darbo patirtimi.

Zita Talutienė

Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos geografijos mokytoja

Share This Post

Rašyti komentarą