Startuoja bakalauro studijos „Kartografija ir geografinės informacijos sistemos“

GISŠios studijos skirtos tiems, kuriuos domina viskas – supanti aplinka, geografinė erdvė, joje gyvenantys žmonės, jų sukurtos teritorinės struktūros ir tinklai, skaitmeninės ir Interneto technologijos bei  istorijos, kurias pasakoja žemėlapiai.  

Pirmykščiai žmonės ateities kartoms paliko uolose iškaltus žemėlapius.  21-ojo amžiaus GIS analitikai  daro įžvalgas, kurios keičia pasaulį. Taviena geriausių inžinerinės pakraipos profesijų, įgyjanti vis didesnę reikšmę.

.

Programos tikslas Rengti specialistus, kurių Lietuvoje trūksta: subalansuotą teorinį pasirengimą ir taikomuosius gebėjimus turinčius geografinės informacijos specialistus, gebančius susieti dalykinės srities, kurioje svarbiausi yra erdviniai ryšiai, poreikius su informacijos valdymo metodais ir technologijomis, atlikti įvairiais būdais gautų erdvinių duomenų ir dalykinių sričių poreikių analizę bei savarankiškai kurti praktinius sprendimus – inventorinius, analitinius ir sprendimų priėmimui skirtus žemėlapius spaudai ir internetui, geografines duomenų bazes, dalyvauti projektuojant informacines sistemas, jas palaikyti ir plėtoti.

.

Absolventas (vizija) Šią programą baigęs bakalauras supras gamtinių ir socialinių sistemų sudėtingumą ir tarpusavio ryšių pobūdį, mokės įvertinti bet kokio reiškinio erdvinės sklaidos dėsningumus ir informacinių technologijų teikiamas priemones jiems tirti; galės sukaupti geografinių duomenų bazę; gebės išanalizuoti dalykinę sritį, kur naudojama geografinė informacija, aprašyti problemą ir pasiūlyti esamus arba dalyvauti kuriant jos sprendimo metodus ir technologijas, valdyti projektus, kur taikomi geografinės informacijos tvarkymo, analizės metodai bei technologijos; turės komunikacijos, kartografavimo, statistinio ir lauko tyrimo, darbo komandoje, gebėjimo sistemiškai ir analitiškai mąstyti bei kitų perkeliamųjų įgūdžių. Tai savarankiškas, kūrybiškas ir atsakingas geografinės informacijos specialistas, galintis greitai suprasti ir susisteminti naują informaciją ir dirbti įvairiose srityse, kur galima panaudoti geografinius duomenis, gebantis kurti inovacijas.

.

Įsidarbinimo galimybės Absolventai galės dirbti visose srityse, kur yra kaupiamos ir tvarkomos geografinių duomenų bazės: valdžios ir savivaldos institucijose, valstybės bei savivaldybių įmonėse, ypač susijusiose su žemės tvarkymu, aplinkos apsauga, planavimu ir valdymu, erdvinės informacijos  tyrimus vykdančios įstaigose ir programose. Pagrindinė niša verslo įmonėse – geografinės informacijos paslaugas teikiančios įmonės, komunikacijų tinklus prižiūrinčios ir logistiką vykdančios įmonės, leidyklos, interneto portalai. Studijų metu įgytos bendrosios kompetencijos (informatika, dokumentų valdymas, projektų valdymas) leis sėkmingai dirbti ir tiesiogiai su specialybe nesusijusiose srityse.

Nuoroda, kur rasite visą informaciją apie studijas: http://kc.gf.vu.lt/?page_id=1039


Vilniaus universiteto Kartografijos ir Geoinformatikos katedros informacija

Share This Post

Rašyti komentarą