Vilniaus miesto mokytojai Dauguvos ir Žeimenos vandenskyroje

Tęsdami idėją lankytis Lietuvos regioniniuose parkuose, Vilniaus mokytojai geografai spalio 21-ąją išsiruošė į Sirvėtos regioninį praką. Išvykos planą sudarė Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytojas Vyta...