Asociacijos vienijasi už geresnę Lietuvos švietimo ateitį

Stebint procesus, susijusius su krize švietimo reikalų valdyme, neatsakant švietimo bendruomenei į daugelį su Ugdymo turinio reforma susijusių klausimų, Lietuvos pedagogų asociacijos vadovų tarybos iniciatyva gruodžio 19 d. Vilniaus Žemynos gimnazijoje įvyko dalykinių asociacijų bei kitų nevyriausybinių organizacijų pasitarimas. 

Renginį vedė ir jam moderavo LGMA prezidentas Rytas Šalna.

Susitikime vienbalsiai sutarta:

1. Telktis ir kartu kurti švietimo lyderių konfederaciją (pavadinimas bus tikslinamas).
2. Nepritarti paskelbtam Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo gairių projektui dėl daugybės jame esančių neaiškumų, kurie iš esmės švietimo bendruomenėje neaptarti ir kelia įtampą.
3. Neteikti asocijuotų struktūrų pastabų ir siūlymų paskelbtam Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo gairių projektui.
4. Sausio pirmąją savaitę organizuoti pritariančiųjų asociacijų ir kitų susivienijimų susitikimą, kuriame patvirtinti rašto-kreipimosi į valdžios institucijas tekstą su pastabomis Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo gairių projektui bei švietimo lyderių konfederacijos siūlymais svariai ir atsakingai prisidėti prie vykdomų švietimo reformų.
5. Rinkti ir kaupti mokytojų dalykininkų nuomonę apie Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimą. Šį darbą reikėtų atlikti iki sausio vidurio.
.
Diskusija buvo aštri, įdomi, objektyviai vertinanti esamą situaciją, mobilizuojanti ir verčianti aktyviai dalyvauti visus norinčius.
.
Susitikimo dalyviai:
 1. Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
 2. Lietuvos fizikos mokytojų asociacija
 3. Lietuvos biologijos mokytojų asociacija
 4. Lietuvos chemijos mokytojų asociacija
 5. Lietuvos istorijos mokytojų asociacija
 6. Lietuvos geografijos mokytojų asociacija
 7. Lietuvos rusų (užsienio) kalbos mokytojų asociacija
 8. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga
 9. Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija
 10. Lituanistų sambūris
 11. Lietuvos mokyklų vadovų asociacija
 12. Lietuvos pradinio ugdymo mokyklų atstovų asociacija
 13. Lietuvos švietimo konfederacija
 14. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
 15. Krikščioniškoji švietimo darbuotojų profesinė sąjunga
 16. Lietuvos tėvų forumas
 17. Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinė sąjunga

Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas

Rytas Šalna

Share This Post
1 komentaras

Rašyti komentarą