LGMA aktyvas Kaune aptarė Ugdymo turinio reformos klausimus

Gruodžio 27 d. Kauno jėzuitų gimnazijoje įvyko LGMA aktyvo neeilinis posėdis. Jame dalyvavo 18 aktyvo narių, kurie aptarė esminius su Ugdymo turinio reforma susijusius klausimus.