Įvyko svarbus geografų susitikimas

Geografu_susitikimasLGMA iniciatyva gruodžio 14 d. Vilniuje, Nacionalinėje Martyno Mažvydoje bibliotekoje, įvyko strateginis susitikimas, kuriame aptarta geografijos ugdymo situacija Lietuvoje, galimi iššūkiai vykdant Bendrojo lavinimo mokyklos struktūros bei mokymo programų kaitos reformą.

Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos iniciatyva įvykusioje diskusijoje dalyvavo:

Lietuvos geografų draugijos atstovas: dr. Virginijus Gerulaitis

Vilniaus universiteto atstovai: prof. Egidijus Rimkus, dr. Simonas Šabanovas

VDU atstovai: prof. Saulius Stanaitis, dr. Darius Česnavičius

Visuomenės geografijos ir demografijos instituto atstovas: dr. Edis Kriaučiūnas

UPC atstovas: Šarūnas Gerulaitis

LGMA prezidentas: Rytas Šalna

.

Beveik 3 valandas trukusioje diskusijoje pasikeista nuomonėmis šiais klausimais:

– Valstybinis brandos egzaminas

– Geografijos studijų populiarumas

– Pedagogų rengimas ir mokytojų kvalifikacija

– Geografijos ugdymo turinio didaktiniai ir metodiniai aspektai

– Ugdymo turinio reforma ir galimi iššūkiai mokyklinei geografijai

– Šiuolaikinis kompetencijų ugdymas ir geografija

.

Susitikimo išvados:

1. Atidžiai stebėti ŠMM inicijuojamą Ugdymo turinio pertvarkos reformą.

2. Siekti išlaikyti esamą valandų skaičių geografijai pagrindinėje ir vidurinėje mokykloje.

3. Švietimo ir plačiajai visuomenei dažniau transliuoti geografijos naudingumo šaukinius.

4. Formuoti geografijos, kaip prestižinės disciplinos apie dabartį ir ateitį, įvaizdį.

5. Skatinti programiniu lygiu įtvirtinti aplinkos tyrimų geografiją mokykloje.

6. Grįžti prie geografinio vardyno aspektų, atnaujinti ir optimizuoti jau parengtą sąrašą.

7. Atlikti geografinių gebėjimų didaktinę peržiūrą.

8. Visiems laikytis bendrų susitarimų.

9. Atlikti mokytojų apklausą.

.

Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas

Rytas Šalna

Share This Post
1 komentaras
  1. Labai reikšmingos išvados. Pasekmės turėtų pasijusti, ir tik manau, kad į gerą pusę.

Rašyti komentarą