Kėdainiuose įvyko pirmasis LGMA aktyvo posėdis

LGMA_aktyvas_KėdainiuoseGruodžio 1 d. Kėdainiuose įvyko pirmasis naujos kadencijos LGMA aktyvo posėdis. Aktyvas buvo suformuotas pagal naują tvarką, savanoriškai registruojantis elektroninėje sistemoje.  Renginyje dalyvavo 30 mokytojų. .

Kėdainiuose susirinkusiems aktyvo nariams LGMA prezidentas Rytas Šalna pristatė / priminė esminius LGMA veiklos principus, surenkamų asociacijos narių mokesčių išlaidų kryptis, pristatė LGMA veiklos partnerius.

Daug dėmesio posėdyje skirta LGMA veiklos kryptims aptarti. Susitarta dėl aktyvo narių dalyvavimo ar prisidėjimo prie konkrečių veiklų.

Posėdyje buvo patvirtinta naujoji LGMA struktūra, kuri bus skelbiama www.project.weblab.lt skiltyje LGMA aktyvas.

LGMA aktyvas išreiškė oficialų palaikymą ŠMM streikuojantiems mokytojams.

LGMA informacija

Share This Post

Rašyti komentarą