ŠMM, UPC ir gamtos mokslų bei geografijos asociacijų vadovų susitikimas

UPC_Gruodžio 17 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko diskusija, kurioje dalyvavo biologijos, chemijos, fizikos bei svečio teisėmis ir geografijos mokytojų asociacijos vadovai, tarybų nariai, taip pat ŠMM ir UPC atstovai.
Diskusiją moderavo ŠMM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja gerb. Loreta Žadeikaitė.

Kelias valandas trukusioje diskusijoje diskutuota apie gamtos mokslų integruotą programą, galimą Bendrojo lavinimo mokyklos struktūrą, ugdymo turinio kaitą, Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektą ir kitus aktualius klausimus. Karštoje diskusijoje pasiekta esminių sutarimų, kurie suteikia vilties, jog ŠMM, UPC ir gamtos mokslų bei geografijos asociacijos gali dirbti išvien.

Diskusijos išvados ir susitarimai:


1. Mokyklos struktūros keitimo klausimas turi būti sprendžiamas tik po to, kai savo nuomonę Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektui išsakys mokytojai, asociacijos, savivaldybių atstovai, mokyklų vadovai.

2. Darant esminius sprendimus, būtina įvertinti demografinių pokyčių Lietuvos savivaldybėse situaciją. Už tai atsakinga ŠMM.

3. Siekiant įgyvendinti tarpdalykinę integraciją, būtina suderinti gimininguose dalykuose skirtingose klasėse ugdomus gebėjimus (pavyzdžiui, tarp matematikos, fizikos ir chemijos).

4. Viešųjų pirkimų sąlygose turi būti aiškiai nurodyta, kad darbo grupės privalo Ugdymo programų projektus derinti su asociacijomis ir tik gavusios jų pritarimą jos gali būti išbandomos mokyklose.

5. Po sausio 14 d. ŠMM ir UPC iniciatyva turi būti surengtas Forumas, kurio metu su asociacijomis ir visomis kitomis suinteresuotomis pusėmis bus tariamasi, kaip toliau bendradarbiauti ir kokiu pagrindu sudaryti redakcinę grupę pastaboms ir idėjoms Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektui apibendrinti. Į redakcinę darbo grupę turi būti įtraukti ir asociacijų deleguoti asmenys.

6. Viešą konkursą darbo grupių, kurios turės atnaujinti ugdymo turinį, pirkimui skelbti tik po to, kai visos suinteresuotos pusės patvirtins Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektą.

7. Asociacijų prašoma teikti rekomendacijas Ugdymo planui dėl laboratorinių darbų vykdymo mokyklose.

8. Margarita Purlienė, atsakinga už Brandos darbų vertinimą, turi informuoti apie tai asociacijas ir suteikti daugiau informacijos.

9. Mokytojų rengimo klausimas išlieka aktualus, tačiau apie tai bus diskutuojama kito susitikimo metu.

LGMA prezidentas

Rytas Šalna

Share This Post

Rašyti komentarą