2021 m. 6–12 klasių MANO GAUBLYS rezultatų analizė

LGMA dėkoja visoms mokykloms, rajonų bei miestų geografijos mokytojų bendruomenėms, taip pat švietimo skyriams ir centrams, kurie organizavo dešimtąja 6-8 klasių ir šeštąją 9-12 klasių geografijos olimpiadą „Mano Gaublys”. Rezultatų protokolus atsiuntė beveik visi šios olimpiados vykdytojai. 

Faktai apie įvykusią olimpiadą

 1. Iš viso olimpiadoje dalyvavo 10 977 mokinių.
 • 6–8 klasių kategorijoje: 5828 mokiniai

 • 9–12 klasių kategorijoje: 5140 mokinių

 
 • šeštokų –  2043 mokiniai

 • septintokų – 1820 mokinių

 • aštuntokų – 1937 mokinai

 • devintokų – 1809 mokiniai

 • dešimtokų – 1719 mokinių

 • vienuoliktokų – 1023 mokiniai

 • dvyliktokų – 568 mokiniai

6 klasės rezultatų suvestinė

7 klasės rezultatų suvestinė

8 klasės rezultatų suvestinė

9 klasės rezultatų suvestinė

10 klasės rezultatų suvestinė

11 klasės rezultatų suvestinė

12 klasės rezultatų suvestinė

Apibendrinamosios išvados
 1. Nepaisant technologinių iššūkių ir fakto, kad olimpiada vyko tik nuotoliniu būdu, šiais metais olimpiadoje dalyvavo įspūdingas dalyvių skaičius – beveik 11 000 mokinių.
 2. Šiais metais vėl skelbiame mokinių surinktų taškų pasiskirstymo grafikus. Jie leidžia mokytojams pasitikrinti savo mokinių lygį Lietuvos mastu.
 3. Šis renginys yra ne komercinis, jį remia Lietuvos neformaliojo švietimo centras, renginys įtrauktas į nacionalinį mokinių olimpiadų ir konkursų sąrašą.
 4. Pasirinktos užduočių pateikimo formos tikslai: 1) sudaryti galimybes mokiniams visuotinai pasitikrinti žinias, o mokytojams atkreipti dėmesį į užduočių pateikimo pobūdį, jų sąryšį su aplinka, šiuolaikiniu kontekstu, mokinių pasiekimus; 2) sukurti tokią užduočių sistemą, kuri neapkrautų mokytojo darbų tikrinimu ir leistų labai greitai ir efektyviai organizuoti olimpiadą.

LGMA ragina ir kitais metais mokyklas aktyviai dalyvauti šiame vieninteliame tokio pobūdžio ir masiškiausiame geografijos renginyje Lietuvoje. Dalyvaujančių mokinių gausa yra informacijos žinutė visai Lietuvos švietimo sistemai, jog geografijos mokytojų bendruomenė yra stipri ir susitelkusi.

Olimpiados organizatoriai
 
Share This Post
1 komentaras
 1. Laba diena,
  ar bus atsiųsti, kaip buvo žadėta, padėkos raštai ar diplomai mokiniams už dalyvavimą?
  Ačiū,
  Pagarbiai

Rašyti komentarą