Informacija apie Savivaldybių etapo geografijos olimpiadą

LGMA olimpiadų organizavimo komitetas skelbia informaciją apie Savivaldybių etapo geografijos olimpiadą.

Savivaldybių etapo geografijos olimpiados etapas bus organizuojamas nuotoliniu būdu dviem turais.  

Pirmojo turo data: kovo 17 d. (trečiadienis)

Antrojo turo data: kovo 22 d. (pirmadienis)

Abiejų turų pradžios laikas: 10.00 val. 

Olimpiados tema: „Ramiojo vandenyno regionas”.

Dalyviai. Olimpiadoje dalyvauja 9–12 klasių mokiniai. Mokinių atranką į savivaldybių etapo olimpiadą organizuoja geografijos mokytojai. Mokyklas atstovaujančių mokinių skaičiaus klausimai sprendžiami vietos lygmenyje (Švietimo skyriai, metodiniai būreliai).   

Registracija: ji prasidės kovo 1 d. ir vyks iki kovo 10 d. Kovo 1 d. (pirmadienis) visi Švietimo skyriai gaus registracijai skirtą anketą. Iki kovo 10 d. Švietimo skyriai ar kitos vietos lygmens institucijos atsiunčia organizatoriams pilnai ir atsakingai užpildytą anketą su reikalingais jų savivaldybės mokinių duomenimis. Atkreipiame dėmesį, kad anketoje turi būti nurodyti tikslūs ir teisingi mokinių el. pašto adresai. Organizatoriai neprisiima jokios atsakomybės tais atvejais, jeigu olimpiados dieną dėl neteisingai nurodyto adreso mokinys negaus nuorodos į užduotis.      

Pirmojo turo eiga. Kovo 17 d. (trečiadienis), 10.00 val., nuoroda į google aplinką, kurioje bus pateiktos olimpiados užduotys, bus paskelbta interneto svetainėje www.geografija.lt. Nuoroda bus prieinama 10 min. Mokytojų prašoma apie tai informuoti savo mokinius.  

Iš viso šiame etape mokiniams reikės atlikti 50 užduočių, vertinamų 1, 2 arba trimis taškais. Užduočių atlikimo trukmė bus paskelbta su nuoroda į užduotis (ne ilgesnė nei 45 min.).  

Pasibaigus pirmajam turui ir surinkus mokinių rezultatus, LGMA vertinimo komisija ištaisys darbus ir kovo 19 d. paskelbs sąrašą mokinių, kurie pagal surinktą taškų skaičių pateko ir gali dalyvauti II Savivaldybių etapo ture. Visi šie mokiniai bus pakviesti dalyvauti II Savivaldybių etapo ture. 

Visi mokiniai, kurie pateks į II Savivaldybių etapo turą, kovo 19 d. iki 15.00 val. savo elektroninio pašto adresu gaus organizatorių laišką, kuriame bus pateikta informacija apie kovo 22 dienos olimpiados turą. 

Antrojo turo eiga. Kovo 22 d. (pirmadienis), 10.00 val., visi antrojo turo dalyviai į jų elektroninius paštus gaus aktyvią nuorodą, kurią atsidarius pateks į užduočių atlikimo  aplinką. 

Mokiniams gali būti pateikti klausimai su pasirenkamaisiais atsakymais, teiginių ir sąvokų skirstymu, video ir foto analizės klausimai, topografinio žemėlapio analizės klausimai ir kt. Užduotys olimpiados dalyviams pateikiamos maišyta tvarka. Užduočių atlikimo trukmė bus paskelbta artėjant renginiui.

Pasibaigus Savivaldybių etapo II turui, LGMA vertinimo komisija susumuos rezultatus ir 7 darbo dienų bėgyje paskelbs nugalėtojų protokolą bei šių metų praeinamąjį balą, kurį įveikę mokiniai bus pakviesti dalyvauti Respublikinėje geografijos olimpiadoje, kuri turėtų įvykti gegužės mėn.  

Turite klausimų, kyla neaiškumų – rašykite komentarą atsiliepimų skiltyje.

Ir šiais metais visas savivaldybių etapo užduotis vertins LGMA sudaryta komisija. 

Sekite informaciją, lankykitės šiame puslapyje. Tai pirminis informacijos šaltinis.

LGMA ir LMNŠC informacija

Share This Post
7 komentarai
 1. Laba diena, kovo 17 d. 9.00 val. Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijoje vyks NŠA organizuojamas PUPP bandomasis egzaminas. Mokyklos administracija neleidžia 10 klasės mokiniams dalyvauti olimpiadoje. Ar yra galimybė keisti ar vėlinti olimpiados vykdymo laiką?
  Tytuvėnų gimnazijos mokytoja
  R. Marcinkienė

 2. Apgailestaujame, tačiau kito laiko dešimtokams dalyvauti olimpiadoje nėra numatyta. Olimpiadų grafikas ŠMSM ministro patvirtintas dar praėjusiais metais. PUPP bandomasis egzaminas yra bandomasis egzaminas. Jo nėra oficialiai prierinamuose įvairiuose šaltiniuose, todėl datų suderinimo sinergijos tokiais atvejais pasiekti yra neįmanoma. Paprastai labai stiprūs mokiniai neturi vargo su PUPP egzaminais. Jie, beje, nėra privalomi, bet jeigu mokykla skiria prioriteą ir visi mokiniai privalo dalyvauti PUPP – tai mokyklos pasirinkimas, tai jos prioritetas. Gaila, kad gabūs mokiniai negalės dalyvauti geografijos olimpiadoje.

 3. dėkoju

 4. Apgailestaujame, tačiau kito laiko dešimtokams dalyvauti olimpiadoje nėra numatyta. Olimpiadų grafikas ŠMSM ministro patvirtintas dar praėjusiais metais. PUPP bandomasis egzaminas yra bandomasis egzaminas. Jo nėra oficialiai prierinamuose įvairiuose šaltiniuose, todėl datų suderinimo sinergijos tokiais atvejais pasiekti yra neįmanoma. Paprastai labai stiprūs mokiniai neturi vargo su PUPP egzaminais. Jie, beje, nėra privalomi, bet jeigu mokykla skiria prioriteą ir visi mokiniai privalo dalyvauti PUPP – tai mokyklos pasirinkimas, tai jos prioritetas. Gaila, kad gabūs mokiniai negalės dalyvauti geografijos olimpiadoje.

 5. Apgailestauju, kad buvo negalima išspręsti šio klausimo???? Buvo galima perkelti olimpiadą į antrojo etapo numatytą datą kovo 22 d. , kai nėra jokių PUPų. Gaila, kad niekam tai nerūpi?????Mokinių ruošimas(is) nuėjo veltui. Kad nėra privalomi, tai tik kai kam atrodo. Kiekvienas dešimtokas nori baigti mokyklą kuo geresniu rezultatu ir jam svarbu kiekvienas baigiamasis dalykas ir lyginti olimpiados su mokyklos prioritetais netikslinga. Ką gi, mažesnė konkurencija – gal geriau?????

  • Šiuo klausimu buvo kreiptąsi į dvi institucijas: LMNŠC bei NŠA. Pastarosios pavaduotoja Asta Ranonytė informavo LGMA vadovą, kad tai nėra PUPP patikrinimas, o tik bandomasis, kurio tikslas – išbandyti elektronines sistemas. Tikrasis matematikos PUPP yra gerokai vėliau šį pavasarį. Visi mokiniai, kurie negalės dalyvauti bandomajame PUPP, galės be problemų prieiti prie užduočių aplinkos ir jas atlikti kitą dieną, taigi visi motyvuoti mokiniai absoliučiai niekuo nenukenčia. Bandomasis PUPP persidengia ir su kitų mokomųjų olimpiadų etapais, tačiau LMNŠC nei vienos iš olimpiadų neperkėlė. Geografijos atveju buvo pasiūlyta olimpiadą kelti į balandžio mėnesį, tačiau tai jau per vėlus laikas.
   NŠA direktorės pavaduotoja Asta Ranonytė taip pat informavo, kad susitikime su mokyklų vadovais ir švietimo skyrių vedėjais akcentuos persidengimo niuansus ir prašys mokytojų vadovų sudaryti sąlygas mokiniams dalyvauti olimpiadose.

 6. Šiandien jau įvyko NŠA susitikimas su mokyklų vadovais ir kt. Jame vadovai kėlė klausimą dėl olimpiadų persidengimo su PUPP. Asta Ranonytė ir viceministras išsakė poziciją, kad „leiskime genijams parodyti ką jie gali tarp sau lygių olimpiadoje”. Taigi žinia aukščiausiu lygiu pasiųsta mokyklų vadovams ir švietimo skyriams.

Rašyti komentarą