Įvyko „Pasaulio pažinimo” olimpiada 2–4 klasėms MANO GAUBLYS

LGMA skelbia informaciją apie pradedamą registraciją į „Pasaulio pažinimo” olimpiadą 2-4 klasių mokiniams. Renginys išlaikys olimpiados MANO GAUBLYS statusą. Olimpiada organizuojama kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. Geografijos mokytojų bendruomenės prašoma skleisti informaciją apie šį renginį savo aplinkose.

Dėmesio: visi mokytojai bei mokyklos, kurios organizavo olimpiadą MANO GAUBLYS, rezultatų protokolus turi siųsti adresu el. paštu: lgmainformacija@gmail.com

arba skambinkite telefonu 8 685 33983 

Olimpiada 2-4 klasėms įvyks kovo 2 d. 

Olimpiados nuostatai

Renginio tikslas

 1. Skatinti mokinių domėjimąsi Lietuvos ir pasaulio pažinimu ir šio mokomojo dalyko populiarinimu pradinėse mokyklose.
 2. Sudaryti galimybes visiems 2–4 klasių mokiniams varžytis konkrečios mokyklos, kelių mokyklų, rajono, miesto, regiono mastu.
 3. Padėti mokytojams greitai ir efektyviai surengti ­­„Pasaulio pažinimo” olimpiadą 2–4 klasių mokiniams. Tuo tikslu Lietuvos geografijos mokytojų asociacija (LGMA) pilnai parengia užduotis ir vertinimo instrukciją.

Renginio dalyviai

 1. Olimpiadoje dalyvauja visi norintys 2, 3 ir 4 klasių mokiniai. Dalyviai rungiasi savo klasės kategorijose. Mokinių atranką į olimpiadą organizuoja pradinio ugdymo mokytojai. 
 2. Mokytojui arba bendruomenei nutarus, gali būti nustatoma dalyvių kvota.
 3. Renginys gali būti organizuojamas vienoje mokykloje, rungtis gali kelios mokyklos, konkretaus miesto/rajono mokyklos ar tam tikros savivaldybės visų mokyklų atstovai.

Užduočių pateikimas, vertinimas, trukmė

 1. Kiekvienai klasei bus parengta po atskirą užduočių rinkinį. Iš viso kiekvienai 2-4 klasei skirtame rinkinyje yra po 20 užduočių. Kiekvienai iš jų pateikiama po 4 galimus atsakymus (A, B, C, D), iš kurių teisingas visada yra tik vienas.
 2. Užduotys organizatoriams siunčiamos tik Multimedia formatu. Už jų pateikimą mokiniams atsakingi vietos organizatoriai. 
 3. Vietos organizatoriai renkasi platformą ir būdą, kaip užduotis pateikti mokiniams ir kaip iš jų surinkti atsakymus. Dažniausi pasirinkimai: ZOOM, TEAMS, Socrative, Google diskas, Moodle.  
 4. Dauguma užduočių siejamos su šaltiniais (nuotraukomis, kartoschemomis, žemėlapiais ar jų fragmentais, piešiniais). Su vienu šaltiniu gali būti susiję net keli klausimai.
 5. Užduočių atsakymai visiems organizatoriams bus išsiųsti olimpiados vykdymo dieną.
 6. Vienas testo klausimas vertinamas vienu tašku.
 7. Rekomenduojama užduočių atlikimo trukmė visų klasių kategorijose – 30–45 min.
 8. Užduotys su atsakymais olimpiados organizatoriams vietose bus išsiųstos pirmadienį iki pietų. Jas organizatoriai gali transformuoti į jų pasirinktas aplinkas arba išlaikyti originalų variantą. 

Rezultatai ir apdovanojimas

 1. Pasibaigus renginiui mokytojai, mokyklos kelių dienų bėgyje atsiunčia rezultatų protokolą, kuriame nurodomos visų dalyvių pavardės, vardai, mokykla, mokytojo vardas ir pavardė, surinkti mokinio taškai. Rezultatų protokolas turi būti suvestas į excel formato lentelę, kurios šablonas organizatoriams bus išsiųstas kartu su registracijos patvirtinimu.
 2. Jeigu LGMA negauna rezultatų protokolo, tačiau pagal registraciją žinoma, kad tam tikroje vietoje toks renginys vyko ar turėjo vykti, kitais metais užduotys nesiunčiamos.
 3. Kai tik bus atsiųstas rezultatų protokolas, LGMA išsiųs šios olimpiados nugalėtojų diplomų šablonus (geriausiam, pirmai, antrai, trečiai vietai), kuriuos siūlysime atsispausdinti patiems organizatoriams.
 4. Prizinių ir apdovanojamų vietų skaičių nustato kiekvieno konkretaus renginio organizatoriai.
 5. Mokinius organizatoriams siūloma apdovanoti pagal savo galimybes.

Registracija ir renginio data

 1. Renginys nemokamas. Savivaldybės, mokyklos, mokytojai jokio mokesčio už mokinių dalyvavimą olimpiadoje nemoka.
 2. Registracija į renginį vyksta šiuo adresu
 3. Registracija sustabdyta
 4. Visi besiregistruojantys kelių dienų bėgyje po registracijos turi gauti patvirtinimą apie sėkmingą registraciją ir mokinių rezultatų suvedimo šabloną.
 5. Paraiškoje nurodoma, kur vyks renginys, kas už jį atsakingas, kontaktiniai duomenys ir tikslus elektroninio pašto adresas, kuriuo olimpiados dieną 8.00–9.00 bus persiųstos pilnai paruoštos užduotys Power point formatu.
 6. Olimpiada įvyks kovo 2 d. Olimpiados pradžios laiką kovo 2 d. pasirenka mokytojai.

Organizacinis olimpiados „Mano gaublys 2021″ komitetas

Share This Post

Rašyti komentarą