Šiauliuose įvyko respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Nuotolinis geografijos mokymas(is): iššūkiai ir galimybės“

Šių metų vasario 19 dieną nuotoliniu būdu įvyko respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Nuotolinis geografijos mokymas(is): iššūkiai ir galimybės“, kurią organizavo geografijos mokytojos – Joana Mekšriūnienė, Sniegina Raubaitė, Loreta Kundrotienė, Gitana Kazimieraitienė ir Indrė Staliorevičienė. Konferencijoje dalyvavo geografijos mokytojai iš įvairių Lietuvos vietų.

Nuotrauka iš Snieginos Raubaitės archyvo

Konferencijos tikslas –  aktyvinti geografijos mokytojų bendradarbiavimą ugdant šiuolaikišką, kūrybingą bei originaliai mąstančią asmenybę, skatinti gerosios patirties idėjų sklaidą bei pritaikymą siekiant nuotolinio ugdymo proceso kokybės.

Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos geografijos mokytoja Lina Mažukėlė skaitydama pranešimą „Sinchroninio ir asinchroninio mokymo(si) dermė“ akcentavo, jog nuotolinis mokymas gali būti aktyvus ir įtraukus mokymo būdas.

Neatsiejama nuotolinio ugdymo organizavimo dalimi tampa informacinių technologijų (IT) naudojimas. Praktiniais pavyzdžiais, kaip IT gali būti panaudojamos mokant geografijos, dalijosi Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos matematikos ir IT mokytoja Irma Jančauskienė, geografijos mokytoja Jūratė Kanišauskienė.

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos geografijos mokytoja Violeta Devindonienė kartu su savo mokiniais pristatė sukurtą kompiuterinę programą „Mokomieji geografiniai žemėlapiai 9-oms klasėms“ ir teigė, jog technologijos nepakeis gerų mokytojų, bet technologijos gerų mokytojų rankose gali padaryti revoliuciją.

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos geografijos mokytojas Remigijus Vaznys ir Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos geografijos mokytoja Indrė Staliorevičienė supažindino sutestų kūrimo platforma – Socrative.

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos geografijos mokytoja Laima Zonienė, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos geografijos mokytoja Jūratė Paulauskienė ir Šiaulių Lieporių gimnazijos, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos geografijos mokytoja Loreta Kundrotienė savo pranešimuose pateikė STEAM veiklų, patyriminio mokymo(si) ir tarpdalykinės integracijos galimybes.

Prasidėjus nuotoliniam ugdymui mokinių geografijos olimpiados organizuojamos ir vykdomos nuotoliniu būdu. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos geografijos mokytoja Gitana Kazimieraitienė supažindino mokytojus su nuotolinės geografijos dalyko olimpiados pasiruošimo niuansais ir aktualijomis.

Konferencijoje dalyvavo Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas Rytas Šalna. Jis pasidžiaugė, kad mokytojai aktyviai įsitraukia, diskutuoja. Remdamasis atliktų tyrimų medžiaga, asmeniniais pastebėjimais Rytas Šalna akcentavo, kad nepaisant nuotolinio mokymo(si) iššūkių, ši ugdymo forma suteikia mokytojams ir mokykloms naujų galimybių – išryškėjo mokyklos kaip socialinės aplinkos aktyvumas, išaugo tėvų bendruomenės įsitraukimas į mokyklos gyvenimą, mokytojai atranda ir pritaiko naujas technologijas, metodus, formas. Tačiau pabrėžė, jog technologijos neturi būti tikslas, o priemonė ugdymo procesui įgyvendinti.

Įvykusi respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Nuotolinis geografijos mokymas(is): iššūkiai ir galimybės“ sudarė galimybę mokytojams dalintis gerąja patirtimi, praktiniais pavyzdžiais ir veikla, aktyviai diskutuoti, spręsti iškilusias problemas. Mokytojų susidomėjimas renginiu suformulavo tolimesnį poreikį tokio pobūdžio veiklai.

Indrė Staliorevičienė

Šiaulių miesto Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos pirmininkė

Share This Post

Rašyti komentarą