LGMA raštu kreipėsi į ŠMSM

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija išplatino bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo projekt...