LGMA raštu kreipėsi į ŠMSM

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija išplatino bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo projektą.

Nors šis pokytis numato iš esmės naują Lietuvai, bet daugelyje Europos šalių seniai taikomą praktiką vadovėlių ir mokymo priemonių vertinimui, tačiau dokumente yra punktas, kuris kelia nerimą Lietuvos geografijos mokytojų bendruomenei ir kuris gali turėti akivaizdžių pasekmių geografijos dėstymui bendrojo lavinimo mokykloje. 

Atsižvelgiant į situacijos rimtumą, LGMA parengė ir balandžio 6 d. išsiuntė oficialų raštą Švietimo, mokslo ir sporto ministrei.

Rašto turinys.     

„Lietuvos Respublikos geografijos mokytojų asociacijos taryba, susipažinusi su naujos redakcijos bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo projektu (toliau Projektas), atkreipia dėmesį į 2 skyriaus 3.5. punktą, kuriame rašoma „turinys nesusijęs su realiai veikiančių įmonių, organizacijų ar kita veikla užsiimančiais ūkio subjektų pavadinimais, jų simboliais, prekių ženklais, sukurtų produktų pavadinimais“.

Norime atkreipti dėmesį, kad šis reikalavimas yra perteklinis ir netinkamas geografijos mokomajam dalykui, kurio atnaujinamose ugdymo programose numatyti skirtingų ekonomikos sektorių pavyzdžių kontekstai. LGMA atlikta užsienio šalių geografijos vadovėlių pavyzdžių analizė rodo kaip tik priešingą tendenciją – mokiniams pristatomi konkretūs pavyzdžiai, analizuojama jų veikla, reikšmė, atliekami vertinimai, neretai veikla nukreipiama į tyrimus.

Kompetencijomis grįsto mokymo viena iš esminių ašių – realūs, į realų gyvenimą nukreipti pavyzdžiai. Tai numato įvairūs švietimo dokumentai, apie tai, kaip būtiną siekį, dažnai kalbama visuose švietimo lygiuose.

Įgyvendinant dabar galiojančias, o netolimoje ateityje ir dabar atnaujinamas pagrindinio ir vidurinio ugdymo geografijos programas, geografijos mokytojai privalo pateikti mokiniams ekonominės geografijos pagrindus, nagrinėti ekonomikos procesus skirtinguose geografinės edvės lygiuose, lyginti ir vertinti globaliųjų gamybos ir paslaugų sektorių žaidėjų vaidmenį šiuolaikiniame globaliajame pasaulyje, akcentuoti vystomojo bendradarbiavimo svarbą ir jos veikėjus, analizuoti Lietuvos pramonės ir paslaugų subjektus bei jų vaidmenį mūsų šalies ekonomikoje. Apgailestaujame, tačiau Projekto 3.5 punktas vers vadovėlių autorius ir mokytojus pateikti su ekonomika, kai kuriais socialiniais ir darnaus vystymosi aspektais susijusį mokomąjį turinį visiškai atsietai nuo realaus gyvenimo.

Lietuvos Respublikos geografijos mokytojų asociacija prašo atsižvelgti į mūsų bendruomenės kreipimąsi ir siūlo pakoreguoti Projekto 3.5 punktą taip, kad jis neužkirstų kelio šiuolaikiškam požiūriui į aplinkinį pasaulį ir sudarytų visas sąlygas mokytojams ugdyti, o mokiniams ugdytis kritinį mąstymą.”

LGMA prezidentas                                                                     Rytas Šalna

Share This Post

Rašyti komentarą