Lietuvos Respublikos ambasados Italijoje atsakymas dėl itališkų geografijos vadovėlių skandalo

Lietuva 🇱🇹 yra Šiaurės Europos regiono šalis. Taip save suprantame mes. Tokios pozicijos laikosi Jungtinių Tautų Organizacija. Taip galvoja ir didelė Italijos 🇮🇹 visuomenės dalis.

Tiesa, pasitaiko ir neatitikimų, kurių vienas iš pavyzdžių – aktyvios mūsų bendruomenės Italijoje dėka savaitgalį pastebėti viename iš Italijos mokyklos geografijos vadovėlių esantys visiškai geografinių, politinių ir istorinių realijų neatitinkantys žemėlapiai 🗺. Labai kritiškai vertiname situaciją, kai per Italijos ir kitas Vakarų švietimo sistemas ištransliuojama Rusijos skleidžiamą naratyvą atitinkanti informacija.

Ambasada 2021 m. rudenį buvo gavusi informaciją apie kitą vadovėlį, kuriame buvo pateikiama analogiška klaidinga informacija. Ambasados iniciatyva buvo iškart parengtas bendras Lietuvos, Estijos🇪🇪 ir Latvijos🇱🇻 ambasadorių Romoje laiškas tiek Italijos švietimo ministrui, tiek leidyklai, reikalaujant, tokią informaciją pakeisti.

Mūsų iniciatyva iškart sulaukė pozityvios reakcijos iš leidyklos, kuri atsiprašė dėl tokio žemėlapio ir pažadėjo vadovėlį pakeisti. Skaitmeninėje vadovėlio versijoje žengtas pirmas žingsnis ir išvardytos atskiros valstybės. Popierinis vadovėlis yra baigiamas rengti ir po kelių mėnesių bus išleista nauja versija, kurioje Baltijos valstybės bus priskirtos Šiaurės Europos regionui.

Šis pavyzdys rodo, kad buvę žemėlapiai yra labiau vadovėlio rengėjo dėmesingumo stoka ir neišmanymas nei oficiali leidėjo ar tuo labiau Italijos švietimo sistemos pozicija.

Kadangi Italijoje mokoma ne iš vieno vadovėlio, prieš keletą dienų sužinojome jau apie kitos leidyklos menkavertės kokybės vadovėlį, kuriame Baltijos valstybės priskirtos Rusijos regionui. Dėl to pasidarė aišku, kad tai nebuvo tik vieno prasto vadovėlio rengėjo klaida, tačiau rodo platesnę problemą, o tai yra visiškai nepriimtina.

Dėl to vakar, kovo 29 d., Lietuvos ambasados iniciatyva buvo skubiai surengtas Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadorių telefoninis pokalbis su Italijos švietimo ministro diplomatiniu patarėju. Pokalbio metu ambasadoriai atkreipė dėmesį į vis dar geografijos vadovėliuose naudojamą nepriimtiną Baltijos šalių priskyrimą Rusijos regionui. Italijos atstovas sutiko, kad toks regiono apibrėžimas yra klaidingas ir netinkamas.

Pokalbio metu sutarta, kad kartu su kitų Baltijos šalių ambasadoriais parengsime dar vieną laišką Italijos švietimo ministrui, kuriame iškelsime netikslaus Baltijos šalių istorijos ir geografijos pateikimo Italijos vadovėliuose faktus. Laišką jau rengiame ir, surinkę visus reikalingus faktus, jį išsiųsime tiek Švietimo ministrui, tiek tokius vadovėlius išleidusioms leidykloms. Italijos švietimo ministerija taip pat įsipareigojo nedelsiant informuoti visas Italijos leidyklas, užsiimančias vadovėlių leidyba, kad būtų ištaisyti juose pateikti netikslumai.

Taip pat norime dar kartą padėkoti visai Italijos lietuvių bendruomenei už pastabumą ir informavimą. Kviečiame ir toliau dalintis visa aktualia informacija, susijusia su neteisingos istorinės, geografinės, socialinės realybės pateikimu. Tokią informacija galima atsiųsti el. pašto adresu amb.it@urm.lt

Tikimės, kad mūsų visų pastangomis bei sklandaus bendradarbiavimo su atsakingomis Italijos institucijomis pagalba klaidos bus kuo skubiau pašalintos, o galiausiai jų visai neatsiras.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos ambasada Italijoje

Pranešimo nuoroda: https://www.facebook.com/1523238437980905/posts/2850384181932984

Share This Post

Rašyti komentarą