LGMA kuria Geografų akademiją moksleiviams

Naujos kadencijos LGMA aktyvui 2022 m. gruodžio 4 d. posėdyje pritarus, skelbiama nauja iniciatyva – sukurti „Geografų akademiją” geografija besidomintiems mokiniams. 

Tikslas – suteikti galimybę gabiems mokiniams gilinti geografijos žinias ir įgyti praktinių gūdžių. 

Vizija – gerinti mokinių geografijos rezultatus ir ruošti mokinius tarptautinėms geografijos olimpiadoms. 

Veikla – įdomiosios paskaitos ir susitikimai nuotoliniu būdu. Savaitės trukmės kontaktinės sesijos geriausiems ir labiausiai motyvuotiems „Geografų akademijos” mokiniams mokslo metų eigoje.

Turinys – akademinės žinios įdomiai ir patraukliai; praktinės veiklos; diskusijos ir aktualijų aptarimai; šalių-kelionių pristatymai; pasaulis online; susitikimai su žmonėmis iš viso pasaulio; geografiniai žaidimai; alumnų patirtis. 

Geografinės kelionės – kelionės po Lietuvą ir užsienį.

Dalyviai – nuo 2023 metų į „Geografų akademiją” kviečiami 7–8 klasių mokiniai, aistringai besidomintys geografija: 

  • į paskaitas priimami visi susidomėję mokiniai; 
  • į kontaktines 5 dienų trukmės sesijas patenka 30–50 daugiausia taškų surinkę mokiniai; 
  • nuo kitų mokslo metų akademija apims ir gimnazijų klases.  

Mokinių veikla – tarp paskaitų ir sesijų atliekami praktiniai darbai ir užduotys, kurios vertinamos kaupiamaisiais taškais.

Dalyvio mokestis – šių mokslo metų nuotolinės paskaitos nemokamos visiems dalyviams. Kontaktinės sesijos bus mokamos, mokesčio dydis priklausys nuo mokinių surinktų taškų ir rastų rėmėjų.      

Registracija. Susidomėjote? Registruokitės į „Geografų akademiją“. Registracija vykdoma iki sausio 29 d. Registruojantis būtina užpildyti dalyvio registracijos anketą. Registruoti mokinius gali tik geografijos mokytojai. Kiekvienam dalyviui pildoma atskira anketa. 

https://forms.gle/UG5nUYcsqAktmEMz7 

Iki pasimatymo „Geografų akademijoje” 

Share This Post

Rašyti komentarą