Išleista ir jau galima įsigyti Mokytojo knygą ŽEMĖ 9 klasei

Jau išleista darbui su vadovėliu Žemė 9 skirta Mokytojo knyga. 

Ši mokymo priemonė apima visas į vadovėlį patekusias ir naująją ugdymo programą atitinkančias pagrindines bei pasirenkamąsias temas. Leidinyje  pateikiama:

 • ilgalaikis planas;
 • mokinių refleksijos ir įsivertinimo būdai;
 • kiekvienos pamokos metodinis aprašas:
  • mokymo(osi) uždavinys;
  • mokymo(osi) turinio reikalavimai geografijos bendrojoje programoje;
  • ugdomos kompetencijos;
  • ankstesnis kontekstas ir galimi integraciniai ryšiai;
  • pagrindinės geografijos sąvokos;  
  • mokymo(si) ištekliai;
 • pamokos organizavimo idėjos;
 • užduočių atsakymai;
 • pamokos išplėtimo galimybės ir kitos idėjos; 
 • skaitmeniniai ištekliai;
 • kopijuojami kontūriniai žemėlapiai. 

Mokytojo knygos autoriai:

Ingrida Tamošauskienė, mokytoja ekspertė, Plungė 

Giedrė Motiejuitė, mokytoja ekspertė, Joniškis

Rytas Šalna, geografas, Vilnius 

Mokytojo knygos rengimo konsultantai:

Lina Barauskienė, mokytoja ekspertė, Vilnius

Loreta Latvienė, mokytoja ekspertė, Kaunas

Angelė Pakamorienė, mokytoja ekspertė, Gargždai 

Robertas Šalna, mokytojas metodininkas, Lentvaris 

Mokytojo knyga platinama tik leidykloje „Briedis”. Šią mokymo priemonę mokyklos gali įsigyti už Mokinio krepšelio lėšas. 

Share This Post

Rašyti komentarą