Dokumentai

2008 m. rugpjūčio 26 d. švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius  įsakymu Nr. ISAK-2433 patvirtino Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas.

Prie Geografijos programos sudarymo, tobulinimo, koregavimo svariai prisidėjo LGMA taryba, GMA skyrių pirmininkai, pavieniai aktyvūs mokytojai. Nepaisant kai kurių trūkumų, Bendroji geografijos programa yra svarbiausias dokumentas, reglamentuojantis geografijos dėstymą Pagridinėje mokykloje.

LGMA taryba prašo visų mokytojų dalintis patirtimi, teikti siūlymus programai tobulinti.

Žemiau prisegtoje byloje geografijos programa pateikiama kartu su kitais Socialiniais mokslais. Geografijos skyrius apima 977–1010 puslapius.

Socialinių mokslų Bendrosios programos Byla atsisiuntimui

Rašyti komentarą