Pagrindinio ugdymo geografijos programa 6–10 klasėms

2008 m. rugpjūčio 26 d. švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius  įsakymu Nr. ISAK-2433 patvirtino Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas.

Teminiai planai 6 klasei

Turinį gali peržiūrėti tik patvirtinti nariai.