Pagrindinio ugdymo geografijos programa 6–10 klasėms

2008 m. rugpjūčio 26 d. švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius  įsakymu Nr. ISAK-2433 patvirtino Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas.

Prie Geografijos programos sudarymo, tobulinimo, koregavimo svariai prisidėjo LGMA taryba, GMA skyrių pirmininkai, pavieniai aktyvūs mokytojai. Nepaisant kai kurių trūkumų, Bendroji geografijos programa yra svarbiausias dokumentas, reglamentuojantis geografijos dėstymą Pagridinėje mokykloje.

LGMA taryba prašo visų mokytojų dalintis patirtimi, teikti siūlymus programai tobulinti.

Žemiau prisegtoje byloje geografijos programa pateikiama kartu su kitais Socialiniais mokslais. Geografijos skyrius apima 977–1010 puslapius.

Socialinių mokslų Bendrosios programos Byla atsisiuntimui


2008 m. rugpjūčio 26 d. švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius  įsakymu Nr. ISAK-2433 patvirtino Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Prie Geografijos programos sudarymo, tobulinimo, koregavimo svariai prisidėjo LGMA taryba, GMA skyrių pirmininkai, pavieniai aktyvūs mokytojai. Nepaisant kai kurių trūkumų, Bendroji geografijos programa yra svarbiausias dokumentas, reglamentuojantis geografijos dėstymą Pagridinėje mokykloje.

Share This Post
1 komentaras
 1. Gerb.kolegos,
  kviečiu diskusijai,kaip po dviejų metų 10 klasės mokiniai laikys geografijos egzaminą turėdami 9-toj klasėj 2 savaitines valandas, 10-toj vieną,
  o lituanistai ir matematikai po 5-kias,4-rias.
  Ar tik gražiai kalbėsime,ar imsimės realių darbų?
  Tiesiog nenusileiskime vieną kartą,kokios čia privilegijos vieniems mokslams,o geografijai pasmerkta žlugti.Nepasislėpkite gerbiamieji ir belskimės iki aukščiausio lygio šiai neteisybei
  išspręsti.Kokios čia starto galimybės sugalvojus
  ant mokytojo pečių ir nesitarus su juo?
  Pagarbiai Vytautas

Rašyti komentarą