Dėl atnaujintų pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo

SPCBendrojo ugdymo departamento direktorius Arūnas Plikšnys išplatino raštą, kuriame aiškinamas atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimas.

Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. pagal Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848) (toliau – Atnaujintos bendrosios programos), mokysis 1, 3, 5, 7 ir 9 (gimnazijos I) klasių mokiniai, o nuo 2010–2011 m. m. – visi 1–10 (gimnazijos I, II) klasių mokiniai. Taip pat  bus tęsiamas Atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimas 2, 4, 6, 8, 10 klasėse, jei jos jau buvo pradėtos įgyvendinti 2008–2009 mokslo metais arba mokyklos susitarimu šiose klasėse jas galima įgyvendinti jau šiais mokslo metais. Mokyklos sprendimą Atnaujintas bendrąsias programas įgyvendinti 2009–2010 mokslo metais 2, 4, 6, 8, 10 klasėse reikėtų įforminti mokyklos direktoriaus įsakymu.

Pagal Atnaujintas bendrąsias programas rekomenduojama pradėti mokyti ir tų dalykų, kurie prasideda 6, 8 klasėse (pvz., užsienio kalbos (2-oji), chemijos, geografijos).

Viso rašto turinį galite perskaityti čia: 2009 _08_29_Del atnaujintu Bendruju programu (2)

Share This Post

Rašyti komentarą