Fotografijų konkursas „ŽMOGUS IR GAMTA – NEATSKIRIAMA VISUMA“

Olegas Truchanas2010 m. lapkričio 23 d. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje organizuojama konferencija ir fotografijų konkursas „Žmogus ir gamta – neatskiriama visuma“, skirti aplinkosaugininkui, fotografui, keliautojui, Australijos lietuviui Olegui Truchanui atminti. Kviečiami socialinių ir gamtos mokslų mokytojai, 8-12 kl. mokiniai.

1. Konferencija ir fotografijų paroda vyksta kas antri metai spalio – lapkričio mėn.

2. Konferencijos ir fotografijų parodos tikslai:

  • ugdyti ekologinę pasaulėžiūrą,
  • kelti aplinkosaugos problemas ir ieškoti jų sprendimo būdų,
  • skatinti perteikti ir fiksuoti gamtos grožį fotografijomis.

3. Konferencijai ir fotografijų parodai teikiami gimtojo krašto ir kitų šalių pažinimo bei aplinkosauginio švietimo tiriamieji darbai ir fotografijos:

  • pranešimo trukmė iki 10 min.,
  • teikiama iki 3 fotografijų,
  • fotografijos turi turėti pavadinimus, būti kokybiškai atspausdintos (formatas 13×18 cm ar 20×30 cm), pateiktos ir skaitmeniniu variantu (vienos fotografijos dydis apie 1 MB).

4.Konferencijos ir fotografijų parodos organizatoriai – Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija ir Šiaulių universitetas.

5. Vieta – Juliaus Janonio gimnazija, Tilžės g. 137, LT – 76348 Šiauliai.

6. Dalyviai – Lietuvos bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų socialinių ir gamtos mokslų mokytojai, 8-12 klasių mokinai.

7. Apie renginį informuojama Juliaus Janonio gimnazijos tinklalapyje www.jjanonis.su.lt.

8. Konferencija ir fotografijų paroda vyks 2010 m. lapkričio 23 d. 13 val. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos konferencijų salėje.

9. Pranešimai pateikiami skaitmeniniu formatu ir atsiunčiami elektroniniu paštu janon.gimn@su.lt

iki 2010-11-08 (papildoma informacija tel. 8-615-48844 (mokytoja Teresė Lukošienė).

10. Fotografijos siunčiamos el. paštu janon.gimn@su.lt, paštu arba atnešamos į gimnazijos raštinę iki 2010-11-08.

11. Pranešime ir informacijoje apie fotografijas būtina nurodyti vardą, pavardę, miestą, mokyklos pavadinimą, klasę, konsultavusį mokytoją.

12. Konkursui pateiktos nuotraukos bus vertinamos komisijos. Geriausių darbų autoriai apdovanoti diplomais ir prizais.

13. Dalyvių registracija vyksta el. paštu janon.gimn@su.lt.

Informacinis bukletas apie Olegą Truchaną WORD

Išsamesnė informacija apie Konkursą ir Konferenciją

O. Truchano_konfererencija_konkursas_nuostatai WORD


Dancing-Trees-Pedder_thumbTasmanijos kraštovaizdis. Olegas Truchanas

Share This Post

Rašyti komentarą