Pradėta leisti leidinių serija „Geografijos pamoka kitaip“

Covers_BE_geografija-1Leidykla DIDAKTA išleido ir platina specialiai mokytojams parengtą metodinį leidinį su bandymų, eksperimentų, modelių kūrimo ir kitokių aktyviųjų veiklų idėjomis geografijos pamokoms. Kiekvienas idėjos scenarijus apima nurodymus reikalingoms priemonėms, dalykinę informaciją, detalų veiksmo aprašymą. Pateikiama leidinio pratarmė. Ištrauka iš leidinio pratarmės

Geografijoje tiek daug sąvokų, reiškinių ir procesų, taisyklių ir dėsningumų, jog mūsų noras, kad mokiniai visa tai įsisavintų per tradicines ar net po truputį ypač vaizdžiomis dėl multimedia pateikčių, youtube filmų tampančias pamokas, yra nerealus. Aš seniai supratau: jeigu sąvoka, dalykinė informacija neturi pagrindo, praktinio atitikmens, apčiuopiamo, pajuntamo pavyzdžio, mokiniams ji išlieka tuščia ir nenaudinga, vadinasi, pamirštama ir netaikoma.

Mokiniai iš prigimties linkę veikti, todėl jiems būtina medžiaga šiam polinkiui ugdyti. Tai įmanoma tuo atveju, kai ugdymas grindžiamas praktiniais užsiėmimais. Deja, jų geografijos pamokose per mažai.

Iš daugybės garsių pedagogų, kuriais dažnai remiamasi, kurie cituojami, man bene labiausiai patinka šveicarų pedagogas Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827). Dar prieš du šimtus metų jis išsakė mintį, kad mokytis reikia protu, rankomis ir širdimi. Tai labai tinka ir šių laikų mokyklai, kai nuolat šnekama apie aktyvų mokymą ir mokymąsi, kompetencijų ugdymą ir panašius dalykus.

Aktyvusis, arba netradicinis, ugdymas yra mokinių svajonė (kai kada ir realybė). Iš to formuojasi motyvuotas požiūris į mokymąsi, pagarba mokytojui ir mokyklai. Gera pamoka ne tik tokia, kurioje mokytojas gražiai ir įdomiai ją išdėsto, o vaikiai paklusniai tyli ir klausosi, bet kai tikrai jaučiama, kad visi mokiniai suprato mokymo medžiagą, o pati pamoka prabėgo taip, tarsi lėktuvo skrydyje įveikiami atstumai. Tačiau tikrovėje pamoka mokytojui yra tarsi špagatas tarp pedagogiškai grindžiamų ir garsiai bei skambiai skelbiamų reikalavimų ir demotyvuojančių pedagoginės realybės problemų. Dėl to nuolat ieškoma naudingų praktinių siūlymų, kurie vietoj triukšmo, neretai beprasmio mokymosi ir ganėtinai dažno nusivylimo bei metams bėgant akivaizdžiai krintančios mokymosi motyvacijos teiktų mokiniams tikrą mokymosi ir pažinimo džiaugsmą.

Mūsų mokiniams įvairaus pobūdžio bandymai ir eksperimentai chemijos, fizikos pamokose yra savaime suprantamas dalykas. Tačiau, kaip rodo tyrimai ir mokinių apklausos, tokios veiklos ir kitų mokomųjų dalykų pamokose turi didžiulį motyvuojantį poveikį. Eksperimentas kelia įtampą, žadina susidomėjimą. Mokiniams įdomu sužinoti, o kas tada ar po to atsitiks. Sukurtas modelis žadina vaizduotę, turi išliekamąją vertę, tai puiki mokymo priemonė.

Praktiniai darbai, tyrimai, bet kokio pobūdžio eksperimentavimas mokant geografijos suteikia galimybių „sumažinti“ Žemę ir „perkelti“ į klasę, o daugelį joje vykstančių procesų padaryti matomus ir suprantamus. Įtraukiant eksperimentus į ugdymo procesą, rekomenduoju visada atkreipti dėmesį, kad jie turėtų kuo glaudesnį ryšį su tikrove, su gamtoje vykstančiais procesais ar gamtos fenomenais. Eksperimentai ir visos kitos veiklos turėtų būti atliekamos ne tik mokytojui susigalvojus, bet ir kuo labiau provokuojant pačius mokinius.

Šis leidinys yra pirmasis iš serijos „Geografijos pamoka kitaip“. Jam brendau, rinkau medžiagą, eksperimentavau pats ir su buvusiais mokiniais beveik 20 metų. Po kruopelę rinkau ir kaupiau tai, kas galėtų pamoką padaryti kitokią, įdomesnę mokiniui. Leidinyje vietoj dalyko didaktinių teorijų bei siūlomų vienodų receptų visų dalykų pamokoms pateikiu išskirtinai paprastus geografinius siūlymus, kuriuos galite patikimai ir efektyviai integruoti į savo mokymo sistemą.

Šiame ir kituose serijos leidiniuose pateikiamas geografijos temas visame pasaulyje nagrinėja daugybė geografijos mokytojų. Aš stengiausi atrinkti tokias temas ir veiklos formas, kad visa tai, kas čia pateikta, būtų realu įgyvendinti. Visos veiklos, žvelgiant iš jų įgyvendinimo realybės, nesudėtingos ir patirties neturintiems mokytojams. Galbūt iš pirmo žvilgsnio gali ir kilti neaiškumų, tačiau bent šiek tiek pasigilinus, tikiu, kad viskas taps aišku. Reikia tik šiek tiek drąsos bei noro. Nepamirškite, kad šiuolaikiniai mokiniai visas naujoves perpranta greičiau nei mes. Dauguma pateikiamų idėjų galima taikyti jau nuo šeštos klasės, tačiau ir šiame, ir kituose serijos leidiniuose yra ir tinkamų vyresniųjų klasių moksleiviams.

Visų veiklų aprašymai leidinyje trumpi ir, manau, suprantami. Profesionalaus dailininko ir daugelio geografijos vadovėlių iliustracijų autoriaus Mariaus Zavadskio kartu su manim specialiai šiam leidiniui paruošti piešiniai ne tik jį pagyvina, bet ir palengvins pasiruošimą, atkreips Jūsų dėmesį į  kai kurioms veikloms labai svarbias detales. Siūlomos medžiagos, priemonės dažniausiai yra nemokamos arba pigios ir lengvai parūpinamos.

Eksperimentų pateikimo eilės tvarka, išsamumas neturėtų kvaršinti galvos. Daug svarbesnė turėtų būti medžiagos atranka ir pajautimas, kurioje pamokoje ar klasėje galima būtų arba reikėtų imtis tokios veiklos.

Kiekviename puslapyje pateikiama dalykinė informacija, kuri ir mokytojui, ir mokiniui primins aptariamojo dalyko turinio esmę. Nurodomi variantai su patarimais leidžia rinktis norimus veiklos būdus, sudaro galimybių išplėtoti veiklą, skirti ją darbui grupėms ir pan.

Norėčiau, kad Jūs sukauptumėte visą šių leidinių seriją, kurioje pateiktos idėjos ir siūlymai praturtintų Jūsų pamokas. Būsiu dėkingas visiems už vertinimus, patarimus, siūlymus, kurie ateityje padėtų tobulinti leidinį. Eksperimentuokite, veikite!

Jūsų Rytas Šalna

Leidinio statusas: metodinė priemonė

Leidinių serijos autorius: geografas Rytas Šalna

Leidinio formatas: A4

Leidinio apimtis: 32 psl.

Noritye įsigyti, spauskite čia:

Serijoje numatoma išleisti

Covers_BE_geografija-1 Covers_BE_geografija-2
Covers_BE_geografija-3 Covers_BE_geografija-4


Share This Post
1 komentaras
  1. Puiki metodinė priemonė, jau teko taikyti ir savo pamokose keletą eksperimentų. Tiek man, tiek mano mokiniams labai patiko. Ačiū Rytui, laukiu kitų “Geografijos pamoka kitaip” dalių.

Rašyti komentarą