Geografų susitikimas su dr. Audrone Galvonaite

Meteorologinėje aikštelėjeŠiaulių miesto geografijos mokytojai apsilankė LHMT Šiaulių meteorologijos stotyje, susitiko su dr. Audrone Galvonaite, kuri mokytojas supažindino su meteorologinių prietaisų ypatumais bei prietaisų veikimo principais.

Sužinojome, kad stotyje be meteorologinių stebėjimų yra fiksuojami augalų sezoninės raidos rodikliai, įvairioms institucijoms bei  gyventojams rengiamos hidrometeorologinės pažymos, organizuojamos ekskursijos. Pagrindinė stoties funkcija yra vykdyti atmosferos reiškinių stebėjimus, fiksuoti įvairius meteorologinius rodiklius bei susisteminti  ir tarptautiniais  kodais užšifruotą meteorologinio pobūdžio informaciją perduoti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai. Šie duomenys patenka į pasaulinius meteorologijos centrus.

Meteorologinėje aikštelėje susipažinome su modernia matavimų įranga.

Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazijos geografijos mokytoja Egidija Katilavičienė


Share This Post
3 komentarai
 1. Gerbiama Audronė, dėl klimato išdaugų visos Lietuvos žvilgsniai nukreipti į Jus.
  Beje,klimato problema yra aktuali ne tiktai Lietuvai. Tačiau tiktai Lietuva gali pasauliui atsakyti į klausimą- kas bus ateityje?
  Manau, atėjo laikas mums, ir ne tiktai mums su Tamsta, susitikti ir susipažiti su mano turima “medžiagą”. Vėliau Jus galėsite spręsti -ką su ja daryti toliau?
  Mat,aš neturių mokslinių laipsnių ir nemoku užsienio kalbų. Todėl mano “rankos surištos”.
  Lauksiu atsakymo.
  Pagarbiai inž. Romualdas Zubinas
  Kaunas tel,37 774675. mob.8 647 38740

 2. Kol mūsų mokslininkai nepažins, prieš 15 metų, inž. ROMUALDO ZUBINO ATRASTŲ TREČIOJO BEI KETVIRTOJO ŽEMĖS AŠIES FIZINIŲ JUDĖJIMU,TOL PASAULIS – GEOFIZIKOJE, HIDROLOGIJOJE, ASTRONOMIJOJE, ARCHEOLOGIJOJE, MAGNETOLOGIJOJE BUS AKLAS!!!!

 3. Tai kas vyksta gamtoje mes jau regime iš mūsų laukų! Tačiau tai kas VYKSTA ir VYKS ŠIAURINIAME ŽEMĖS PUSRUTULYJE, puikiai galime spręsti iš to- kas vyksta IRKUTSKE ir aplamai ŠIAURINIUOSE KALNŲ ŠLAITUOSE! Tai yra tiktai pradžia! Laikas mokslininkams susipažinti ir PAŽINTI mūsų protėvių SENĄJĮ TESTAMENTĄ iR FAĖTONTĄ! Pirmajame pranešama apie GRĘSIANČIUS SIELIUS ir nUOŠLIAUŽAS nuo ŠIAURINIŲ KALNŲ ŠLAITŲ: Antrajame – pranešama apie VYKSIANČIUS GAISRUS!
  Šia tema yra parašytos ir išleistos ROMUALDO ZUBINO ŠEŠIŲ knygŲ SERIJA: “PER PRAEITĮ Į ATEITĮ”: IMKITĘ IR SKAITYKITĘ!

Rašyti komentarą