Kur mirusieji tampa deimantais

Švei­ca­ri­jos kom­pa­ni­ja no­ri pa­keis­ti žmo­nių ge­dė­ji­mą, trans­for­muo­da­ma jų my­li­mų žmo­nių pe­le­nus į dei­man­tus.„Kai kremuojamas 80 kilogramų vyras, iš jo lieka 2,5 kilogramo pelenų,...