Lietuvos 100-mečiui: 2 dalis. JAV, Ilinojaus valstijos išeiviai

Ilinojaus valstijoje gyvena apie 80 tūkst. lietuvių – tai svarbiausias lietuvių telkinys už Lietuvos ribų. Ši lietuvių bendruomenė turi ilgą istoriją ir turtingą palikimą.