Lietuvos 100-mečiui: 3 dalis: lietuvių išeiviai Kanadoje

Kanados lietuvių istorija – tarsi mažesnio mastelio JAV lietuvių istorija (šiandien yra 47 000 Kanados lietuvių). Ji ir prasidėjo vėliau. Pirmieji lietuviai Kanadon atsikėlė apie 1900 m. dirbti ...