LGMA prezidentas dalyvavo UPC organizuotame pasitarime dėl ugdymo programų atnaujinimo

upcSpalio 15 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko švietimo bendruomenių asociacijų ir ŠMM bei UPC atstovų susitikimas, skirtas tęsti susitarimus dėl švietimo bendruomenių asociacijų įsijungimo į ugdymo turinio atnaujinimo procesus. .

Renginio metu UPC direktorius G. Vaidelis apžvelgė ugdymo turinio atnaujinimo proceso eigos situaciją, akcentuodamas nuveiktus darbus ir komentuodamas paskelbto viešojo konkurso ekspertų paslaugoms pirkti niuansus.

ŠMM Pagrindinio ir viduriniojo ugdymo vyriausioji specialistė Irena Raudienė susitikimo dalyviams pristatė bendrųjų kompetencijų sąrašą, lygino skirtingų valstybių kompetencijų klasifikaciją. Buvo prašyta susitikimo dalyvių patikslinti iš anglų kalbos verčiamų kompetencijų sąvokas. Diskusijos atskleidė, kad nacionaliniu lygiu nėra susitarta dėl kompetencijų, ugdymo programų struktūros ir kitų dalykų.

Susitikimo dalyviai pateikė organizatoriams klausimą, ar ugdymo turinio atnaujinimas siejamas su norima įvesti naująja mokyklos struktūra (5 metai – pradinis ugdymas; 4 metai – pagrindinis; 3 metai – vidurinis). Į šį klausimą buvo atsakyta, kad dabar tai nėra svarbu. Dalyviai nusistebėjo, kad tokie svarbūs, tūkstančius mokytojų ir šimtai tūkstančių mokinių paliesiantys sprendimai nėra suderinti. Susidarė įspūdis, kad trūksta koordinuotų veiksmų tarp ŠMM ir jai pavaldžių institucijų.

Susitikimo dalyviai pateikė organizatoriams klausimą, ar sustabdyto viešojo pirkimo dokumentuose yra aiškiai apibrėžtas bendradarbiavimas su švietimo bendruomenių asociacijomis. Į šį klausimą buvo atsakyta, kad ne, tokio įrašo nėra. Akcentuojant šį klausimą buvo pasiektas žodinis UPC atstovų patvirtinimas, kad dalykinės asociacijos bus įvardytos konkurso sąlygose.

Kelias valandas vykusioje diskusijoje išaiškėjo, kad daug su ugdymo turinio atnaujinimu susijusių klausimų neaptarti, nesuderinti, o ugdymo turinio atnaujinimas startuoja be aktyvaus mokytojų bendruomenės dalyvavimo šiuose procesuose.

Atkreipiu dėmesį, kad Lietuvos geografijos mokytojų asociacija nuo pat pirminės idėjos atnaujinti ugdymo turinį pritarė šiam pokyčiui ir yra pasiruošusi aktyviai talkinti šiame procese. Tuo tikslu prieš kelis metus LGMA tarybos iniciatyva buvo organizuotos viešosios diskusijos – apskritieji stalai, kuriuose mokytojai iš visos Lietuvos pateikė apsčiai patirtimi grįstų siūlymų, ką ir kaip reikėtų ar net būtina keisti ugdymo programose. Su LGMA apskritųjų stalų išvadomis buvo supažindinti UPC ir ŠMM.

Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas

Rytas Šalna

Share This Post
1 komentaras
  1. 100% to galima buvo ir tikėtis. UPC ir ŠMM – matoma akivaizdžiai kaip atskiros struktūros. Lietuvos švietimas slenka buldozerine eiga, kuri nesutinka su jokiais pedagoginiais dėsniais. Svarbu, kad vyktų reforma – tikslai nera prioritetas. Turėtume mes daugiau svarios kritikos ir pasūlymų pareikšti iš apačios.

Rašyti komentarą