LGMA mokytojų apklausa apie etatinį apmokėjimo modelį

Skelbiami atliktos geografijos mokytojų apklausos apie etatinį atlyginimą ir jo rezultatus statistika bei išvados. Lentelėje pateikti duomenys iš 15 savivaldybių mokyklų, o išvados padarytos remiantis...

LGMA prezidentas dalyvavo UPC organizuotame pasitarime dėl ugdymo programų atnaujinimo

Spalio 15 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko švietimo bendruomenių asociacijų ir ŠMM bei UPC atstovų susitikimas, skirtas tęsti susitarimus dėl švietimo bendruomenių asociacijų įsijungimo į ugdymo turini...