Pokyčiai atnaujintose bendrojo ugdymo geografijos programose

LGMA skelbia mokymų, vykusių rugsėjo ir lapkričio mėn., medžiagą. Šių mokymų ciklas organizuotas pagal ŠMSM programą „Dėl Pedagogų bendruomenės asociacijų projektų finansavimo“, kodas: 12-003-03-01-16...