Pokyčiai atnaujintose bendrojo ugdymo geografijos programose (papildyta2)

LGMA skelbia mokymų, vykusių lapkričio 23–25 d., medžiagą. Šių mokymų ciklas organizuotas, LGMA dalyvaujant ŠMSM Pedagogų bendruomenės asociacijos projekte, skirtame stiprinti bendrojo ugdymo pedagogų...