Pokyčiai atnaujintose bendrojo ugdymo geografijos programose

LGMA skelbia mokymų, vykusių rugsėjo ir lapkričio mėn., medžiagą. Šių mokymų ciklas organizuotas pagal ŠMSM programą „Dėl Pedagogų bendruomenės asociacijų projektų finansavimo“, kodas: 12-003-03-01-16. „Dėl Pedagogų bendruomenės asociacijų projektų, skirtų stiprinti priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo pedagogų kompetencijas įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas, finansavimo“. 

Kviečiame susipažinti su geografijos turiniu Pradinėse klasėse, taip pat turinio pokyčiais 6–12 klasėse. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriose klasėse pokyčiai yra ypač reikšmingi, į ką būtina atsižvelgti ruošiantis kitiems mokslo metams. 

Primename, kad naujosios ugdymo programos įsigalioja tokia tvarka:

Nuo 2023 m. rugsėjo mėn. 1, 3, 5, 7, 9 ir 11 klasėse. 

Nuo 2024 m. rugsėjo mėn. 2, 4, 6, 8, 10 ir 12 klasėse.   

1-4 klasių GEOGRAFIJOS turinys

6 klasės GEOGRAFIJOS turinio pokyčiai atnaujintoje ugdymo programoje 

7 klasės GEOGRAFIJOS turinio pokyčiai atnaujintoje ugdymo programoje 

8 klasės GEOGRAFIJOS turinio pokyčiai atnaujintoje ugdymo programoje 

9 klasės GEOGRAFIJOS turinio pokyčiai atnaujintoje ugdymo programoje 

10 klasės GEOGRAFIJOS turinio pokyčiai atnaujintoje ugdymo programoje 

11 klasės GEOGRAFIJOS turinio pokyčiai atnaujintoje ugdymo programoje

12 klasės GEOGRAFIJOS turinio pokyčiai atnaujintoje ugdymo programoje

 
Senų ir atnaujintų bendrųjų ugdymo programų palyginimas  

GEOGRAFIJA 6 klasė Bendrųjų ugdymo programų palyginimas

GEOGRAFIJA 7 klasė Bendrųjų ugdymo programų palyginimas

GEOGRAFIJA 8 klasė Bendrųjų ugdymo programų palyginimas

 
Praktinės veiklos

Praktinė veikla: infografiko parengimas

Praktinė veikla: gatvės, teritorijos kartografavimas

 
Video medžiaga 

Geografijos pamokos aktyviai 

 
Dokumentai

Nuoroda į Bendrąsias ugdymo programas  

PATVIRTINTA bendroji geografijos programa .pdf formatu 

Pagrindinio ugdymo geografijos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos .pdf formatu 

Vidurinio ugdymo geografijos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos .pdf formatu

Stojančiųjų į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašas, pagal kurį nustatomi pagrindiniai ir kiti mokomieji dalykai, kurių įvertinimai bus naudojami 2023 ir 2024 m. stojančiųjų konkursiniam balui apskaičiuoti. Dokumentas

LGMA informacija 

Share This Post
1 komentaras
  1. Labai ačiū už seminarus ir ypač už paruoštą medžiagą.

Rašyti komentarą