Seminaras geografijos mokytojams

Šis seminaras skirtas informuoti LGMA skyrių pirmininkus, LGMA tarybos narius, rajonų ir miestų metodinio darbo organizatorius apie esminius pokyčius, tendencijas, numatomas bendrąsias, regionines ir ...