ŠMM siūlo 30 proc. siaurinti mokymo programas ir išgyvendinti „kalimą“

Švietimo ir mokslo ministerija pasiryžusi trečdaliu siaurinti bendrojo lavinimo programas ir „kalimą“ keisti mokymu savarankiškai mąstyti. „Kad neplauktume paviršiumi, o eitume į gylį, turėtume atsisa...