2012 M. GEOGRAFIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO BANDOMOJI UŽDUOTIS

Remiantis 2008 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tobulinimo 2008–2012 metais priemonių planu“ ...

Išleistas 65 „Geografijos aidų” numeris

Jau išleistas ir artimiausiu metu LGMA narystę 2010 metams prasitęsusius narius pasieks 65 „Geografijos aidų” numeris. Laikraščio turinys:

Geografinio rašinio konkursas

Geografinio rašinio konkursas – tai paprastas darbelis, skirtas pagerbti žymaus geografo Rimanto Krupicko atminimą. Konkurso tikslas – tęsti doc. Rimanto Krupicko idėjas, skatinti jaunimą ...