Ne tik gėrimų automatai: žvilgsnis į pasaulį

Net tik mums įprasti gėrimai. Auksas, kiaušiniai, sliekai, skėčiai, krabai, vaistai ir net narkotinės medžiagos – visa tai siūlo pirkti greitai ir vietoje šiuolaikiniai automatai. Žmonių išmonei ribų ...

Įmintos didžiausių vandenyno bangų susidarymo paslaptys (Video)

Didžiausios pasaulyje vandenynų bangos iškyla tarp Pietų Kinijos jūroje esančio Lusono sąsiaurio krantų. Jų aukštis siekai daugiau nei 170 metrų.

Naujoji Zelandija – ne Žemės planetos šalis

Pa­siil­gus lie­tu­viš­kos va­sa­ros ir tu­rint ga­li­my­bių šiuo me­tų lai­ku ge­riau­sia vyk­ti į Nau­ją­ją Ze­lan­di­ją. Ten da­bar – kaip Lie­tu­vo­je bir­že­lį, lie­pą ar rugp­jū­tį. Ta­čia...

Pažinkime Žemę iš naujo: mokslininkai atrado tarpeklį, daug gilesnį net už Didįjį Kanjoną

Didžiosios Britanijos mokslininkai Antarktidos salose (Antarktikoje) rado poledyninį tarpeklį, savo gyliu pralenkiantį Didįjį Kanjoną. Dr. Neil’as Ross’as iš Niukaslio universiteto su kole...

Keliautojai iš Lietuvos parėmė kaimo mokyklą Etiopijoje

Tampa beveik taisykle, kad keliaujantiems po vieną iš vargingiausių Afrikos valstybių Etiopiją, atmintinėse turistams rekomenduojama pasiimti saldumynų vaikams, marškinėlių, kanceliarinių prekių ir vi...

LGMA skelbia registraciją į kelionę po Gruziją

Turinį gali peržiūrėti tik patvirtinti nariai.

Profesorius apie studentų gabumus: padėtis tragiška

Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Daujotis Žinių radijo laidoje „Dienos klausimas“ teigė, kad jaunimo nedarbo problemos sprendimas – ne tik atlyginimai. V. Daujotis pabrėžia, kad jaunuo...

Belgų moksleiviams nusirašyti trukdo bepiločiai skraidymo įrenginiai (Video)

Moksleiviai ir studentai per egzaminus nusirašinėdavo, nusirašinėja ir nusirašinės. Klausimas tik tas, kokie tokio nusirašinėjimo mastai – ir kaip neleisti to daryti. Žinoma, galima apeidinėti egzamin...

Klimato kaitos lėtėjimas: pasaulis šilti nenustojo

Glo­ba­li­nio at­ši­li­mo tem­pas su­lė­tė­jo, bet ko­dėl? Ar tai reiš­kia, kad ga­li­ma nu­sto­ti jau­din­tis dėl pa­sau­li­nio at­ši­li­mo? Štai vi­sa tie­sa apie su­lė­tė­ji­mą.

Mokslininkų ginčas: paukštis kivis ilgainiui susitraukė ar išaugo?

Naujojoje Zelandijoje atrasta 19-16 mln. metų amžiaus fosilija, panaši į paukštį kivį, pateikė įrodymų, kad kivis gali būti ne nykštukinis tolimo protėvio palikuonis, o paukštis, išsivystęs iš mažo pr...

Vytauto Žemkalnio gimnazija plėtoja idėjas stipriai Europai

Šių metų lapkričio 18-22 dienomis projektas „Jaunimo idėjos Europai“ atkeliavo į Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnaziją. “Jaunimo idėjos Europai” (Young ideas for Europe) – visą Europą apim...

  • 1
  • 2