LGMA mokesčiai 2015 metams. PRIMINIMAS

LGMA logoPrasidėjus naujiems kalendoriniams metams, taip pat įvedus naująją valiutą eurą, LGMA taryba prašo visų rajonų ir miestų LGMA skyrių per artimiausius du mėnesius surinkti mokesčius už 2015 metus.

2014 metų LGMA rudens forumo metu Trakuose buvo visuotinai apsvarstytas LGMA narystės mokestis. Kai kurie LGMA skyrių pirmininkai, akcentuodami valiutų pasikeitimą bei LGMA vykdomų veiklų apimtis, pasiūlė pakelti narystės ir stojamąjį mokestį. Visuotinio balsavimo metu absoliuti dauguma Forumo dalyvių balsavimu pritarė naujo dydžio LGMA mokesčiams.

Stojamasis mokestis: 5 eurai (mokamas vieną kartą gyvenime).

Metinis mokestis: 12 eurų (iš kurių 2 eurai lieka vietos reikmėms).

Mokesčių surinkimu rūpinasi rajonų/miestų skyrių pirmininkai.

Pinigai perduodami pasirinktu būdu:

Mokesčių anketa su visų narių parašais ir naujų narių anketos, jeigu tokių yra, persiunčiamos LGMA adresu, arba perduodamos asociacijos prezidentui.

LGMA_2015_mokesčių_anketa

LGMA-nario-anketa

.

Mokesčiai renkami: nuo sausio 1 d. iki kovo 12 d.
Pastaba: Rajonams ir miestams, kurių LGMA skyriai laiku nesumokės mokesčių, bet pageidaus dalyvauti mažųjų olimpiadoje 6-8 klasėms „Mano Gaublys”, užduotys nebus siunčiamos. LGMA skyrių pirmininkai, kurie surinktus LGMA 2015 metų narystės mokesčius pristatys į Kudabos konkursą, privalo apie tai pranešti telefonu: 8 685 33983.

Kam leidžiamos LGMA surinktos lėšos

1. Interneto svetainių www.project.weblab.lt ir www.manogaublys.lt serverių priežiūrai, administravimui.
2. LGMA leidžiamiems leidiniams, pavyzdžiui, LGMA kalendoriui, taip pat kitai metodinei medžiagai, pavyzdžiui, plakatams.
3. LGMA Forumams organizuoti.
4. LGMA tarybos posėdžiams.
5. LGMA kontaktams (telefonui, rekvizitų reklamai) išlaikyti.
6. LGMA veiklos reklaminei atributikai.
7. Pagal poreikį geografijos mokytojų interesams visais lygiais atstovauti.
8. Kanceliarinėms išlaidoms.
9. LGMA projektams (informacijos sklaidos, seminarams, pavyzdžiui, apskritiesiems stalams ir kt.).
10. Olimpiadai MANO GAUBLYS.
11. Moksleivių komandos pasiruošimui tarptautinėms olimpiadoms.
12. Regioninėms geografijos olimpiadoms paremti.
13. LGMA pažymėjimams.

LGMA tarybos informacija

Kontaktai pasiteiravimui:

email: lgmainformacija@gmail.com

tel.: 8 685 33983

Share This Post
4 komentarai
 1. Vis tiek – labai pabrango! 🙁
  Nuo 25 Lt iki 12 eurų – neproporcingai.
  Reikia suteikti galimybę – mokėti dalimis.

  • LGMA mokesčiams absoliučia dauguma balsų buvo pritarta LGMA Forume rugsėjo mėnesį. Koreguoti LGMA mokesčius, žinant, kad įvedama nauja valiuta, pasiūlė patys mokytojai. Didesnė surenkama suma bus investuojama mokytojų darbo kokybei gerinti, tad mažiau nei vieno euro mokestis per mėnesį neturėtų sudaryti sunkumų mokytojams.
   Primename, kad LGMA mokestį sudaro 10 eurų, kuriuos mokate į bendrą asociacijos kasą, o 2 eurai lieka Jūsų skyriaus reikmėms. Siūlome šiems metams susimokėti visą sumą, o kitiems metams pinigėlius jau pradėkite rinkti dabar dalimis.
   Labai norėtųsi, kad 10 eurų nebūtų suvokiama kaip prievolė, bet kaip solidarumo mokestis.
   LGMA yra ne pelno siekianti visuomeninė organizacija.

 2. Pritariu Aušrai: mokestis buvo 25 litai, o dabar – 41lt 43 ct arba 12 eurų. Oho!!! Neregėtas, negirdėtas kainų šuolis…

  • Atsakymas Narei. Sutinkame su Jumis, kad mokestis pasikeitė akivaizdžiai stipriai. Bet dar kartą primename, kad jį pasiūlė patys mokytojai, taip pat dar kartą primename, kad senasis mokestis galiojo kelioliką metų. Vertinant pagal šuolį, jis nemažas, bet ar 10 eurų per metus mokytojui yra labai didelė suma? LGMA taryba kelia kitokį klausimą, kuris siejasi ne su įmokos dydžiu, bet su LGMA veikla ir jos nauda mokytojams. Norime tikėti, kad visa vykdoma LGMA veikla, kasmet mokytojams išleidžiami leidiniai yra puikus įrodymas, jog LGMA pilnai pateisina tuos renkamus mokesčius. Jeigu turite nusiskundimų LGMA veikla, pasiūlymų, idėjų – drąsiai jas teikite. Mums laba norisi, kad tie 10 eurų pilnai pateisintų Jūsų lūkesčius. Ką mes dar turime padaryti, kad tai nebūtų tokie didžiuliai pinigai?
   Taip pat norime priminti, kad kai kuriose Lietuvos pedagogų asociacijose iki euro įvedimo buvo 30, 40 ar net 50 litų metinis nario mokestis. Taigi mes, geografai, daug metų turėjome labai nedidelį ar vidutinį mokestį, kuris pasikeitė ir mes stengiamės dėti visas pastangas kryptingai, išmaniai juos investuoti į Jūsų gerovę.

Rašyti komentarą