Svarbūs LGMA tarybos posėdžio nutarimai

2009 m. gruodžio 18 d. įvyko LGMA tarybos posėdis, kuriame apsvarstyta daug klausimų, po karštų diskusijų priimta įvairių nutarimų. Kai kurie iš jų svarbūs geografijos mokytojams.

Su Naujaisiais 2010 metais – Atlikite testą ir laimėkite milijoną!

Naujųjų – 2010 metų – proga Lietuvos geografijos mokytojų asociacija sveikina visus šio puslapio lankytojus ir, linkėdama jiems visokeriopos sėkmės, paruošė specialią dovaną – Naujametinį geografinį t...

Garliava – geografijos mokytojų traukos centras

Geografijos kabinetas ir jo įranga neginčijamai yra vienas svarbesnių veiksnių, nuo kurio priklauso mokinių mokymosi motyvacija. Lietuvoje yra nemažai puikiai įrengtų geografijos kabinetų. Vienas iš j...

Geografinės literatūros paroda Kaišiadoryse

Kaišiadorių Vaclovo Giržado pagrindinėje mokykloje geografijos mokytojo eksperto Vinco Zabelsko iniciatyva surengta įdomi geografijos vadovėlių ir metodinės literatūros paroda. Talkinant šios mokyklos...

Kaip mokyti geografinių pavadinimų?

Geografijos pavadinimai yra svarbus mokymo elementas. Nemaža dalis visuomenės geografijos žinias supranta būtent kaip gebėjimą žemėlapyje parodyti arba apskritai žinoti gausybę geografinių pavadinimų....

Lietuvos švietimas ES kontekste

Lietuva pirmauja pagal aukštąjį išsilavinimą įgijusių asmenų skaičių 20-29 metų amžiaus grupėje, praneša Švietimo ir mokslo ministerija. Tokių žmonių skaičius sudaro vidutiniškai 86 asmenis tūkstančiu...

Išleistas 64 „Geografijos aidų” numeris

Jau išleistas ir artimiausiu metu LGMA narius pasieks 64 „Geografijos aidų” numeris. Laikraštyje skelbiamos šios temos. 1) Mokyklinės geografijos problemos (tęsinys); 2) Lietuviškoji pasaulio ge...

Telšių apskrities geografų metodinė diena

Per mokinių rudens atostogas Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje įvyko pirmasis tokio pobūdžio šios apskrities geografijos mokytojų susitikimas. Jame dalyvavo apie 40 geografijos mokytojų iš Tel...

Lietuvos prezidentė priėmė asociacijų atstovus

Spalio 5 d., Mokytojų dienos proga, Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kolonų salėje susitiko su daugiau kaip 20 pedagoginių asociacijų atstovų. Susitikimo metu vyravo šventinė nuotaik...

Dėl atnaujintų pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo

Bendrojo ugdymo departamento direktorius Arūnas Plikšnys išplatino raštą, kuriame aiškinamas atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimas.

Įvyko seminaras geografijos mokytojams

Rugpjūčio 26 d., Pedagogų profesinės raidos centre, įvyko Geografijos mokytojų asociacijos inicijuotas seminaras LGMA skyrių ir metodinių ratelių pirmininkams. Renginyje dalyvavo 55 mokytojai iš mažda...

Seminaras geografijos mokytojams

„Geografijos mokymo naujovės“ Laikas: rugpjūčio 26 d., Pedagogų profesinės raidos centras, pradžia: 10.00 val., I amf. auditorija. Organizatoriai: Lietuvos geografijos mokytojų asociacija, Pedagogų pr...