Nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai: GEOGRAFIJA

Nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai pradėti vykdyti nuo 2002 metų. Tyrimai vykdomi įgyvendinant Švietimo ir mokslo ministerijos Mokyklų tobulinimo programą, taip pat įgyvendinant Švietimo ir moksl...

Pradedamas rengti 65-as „Geografijos aidų” numeris

Jau pradėtas rengti 65-as „Geografijos aidų” numeris. Raginame geografijos mokytojus ir kitus skaitytojus siūlyti straipsnių šiam laikraščiui. Neatmestina tikimybė, kad šis laikraščio numeris ga...

Geografijos pasaulis jūsų rankose

Geocube yra patraukli interneto išteklių apie geografiją svetainė. Geocube yra grindžiama Rubiko kubiko principu ir turi šešis vadinamuosius veidus bei 54 temas. Tai yra virtuali ir lengvai prieinama ...

11 Bilo Geitso patarimų jaunimui

Bilas Geitsas (Bill Gates) neseniai sakė kalbą universitete apie 11 dalykų, kurių jaunimas niekada neišmoks mokykloje. Jis kalbėjo apie tai, kad politiškai korektiškas ir pagyromis grįstas auklėjimas ...

Ministro įsakymas dėl Valstybinio geografijos brandos egzamino

2010 m. sausio 19 d. ŠMM ministras Gintaras Steponavičius patvirtino Geografijos valstybinio brandos egzamino programą ir nustatė jį organizuoti nuo 2012 m. Šio nutarimo buvo ilgai laukta. Pagal jį va...

Geografijos egzamino testai – jau virtualioje erdvėje

Geografijos mokytojų pageidavimu svetainėje www.manogaublys.lt paskelbti 2005–2009 metų Geografijos brandos egzaminų virtualūs testai. Juos sudarė Nacionalinis egzaminų centras, tačiau virtualioje apl...

Trumpesnė egzaminų sesija

2010 m. brandos egzaminų sesija lyginant su 2009 m. startuos dviem savaitėmis vėliau ir truks viena savaite trumpiau. Tikimasi, kad egzaminų sesijos laiku mažiau bus trukdomas ugdymo procesas. Tai num...

Svarbūs LGMA tarybos posėdžio nutarimai

2009 m. gruodžio 18 d. įvyko LGMA tarybos posėdis, kuriame apsvarstyta daug klausimų, po karštų diskusijų priimta įvairių nutarimų. Kai kurie iš jų svarbūs geografijos mokytojams.

Su Naujaisiais 2010 metais – Atlikite testą ir laimėkite milijoną!

Naujųjų – 2010 metų – proga Lietuvos geografijos mokytojų asociacija sveikina visus šio puslapio lankytojus ir, linkėdama jiems visokeriopos sėkmės, paruošė specialią dovaną – Naujametinį geografinį t...

Garliava – geografijos mokytojų traukos centras

Geografijos kabinetas ir jo įranga neginčijamai yra vienas svarbesnių veiksnių, nuo kurio priklauso mokinių mokymosi motyvacija. Lietuvoje yra nemažai puikiai įrengtų geografijos kabinetų. Vienas iš j...

Geografinės literatūros paroda Kaišiadoryse

Kaišiadorių Vaclovo Giržado pagrindinėje mokykloje geografijos mokytojo eksperto Vinco Zabelsko iniciatyva surengta įdomi geografijos vadovėlių ir metodinės literatūros paroda. Talkinant šios mokyklos...

Kaip mokyti geografinių pavadinimų?

Geografijos pavadinimai yra svarbus mokymo elementas. Nemaža dalis visuomenės geografijos žinias supranta būtent kaip gebėjimą žemėlapyje parodyti arba apskritai žinoti gausybę geografinių pavadinimų....